Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar’Het bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15313

2019Z15313

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar’. (ingezonden 22 juli 2019)

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar’? 1)
 2. Heeft u contact met de gemeente Amsterdam over deze situatie?
 3. Hoe beoordeelt u de brief van de Vereniging Afvalbedrijven waarin wordt aangegeven dat door het stilvallen van vier afvalverwerkingslijnen in Amsterdam nu een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt stagneert?
 4. Hoeveel andere verouderde, gevaarlijke afvalverwerkingsinstallaties zoals in Amsterdam kent Nederland?
 5. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur door het wegvallen van een of meerdere verwerkingsinstallaties?
 6. Hoeveel van de afvalverwerkingsinstallaties in Nederland zijn nog (mede) in publieke handen van lokale of provinciale overheden?
 7. Bij hoeveel van hen spelen financiële problemen?
 8. In hoeverre en hoe snel is het mogelijk om verplichtingen voor afvalverwerking uit het buitenland te verminderen en zo capaciteit voor de Nederlandse afvalmarkt te creëren?
 9. Welke andere mogelijkheden ziet u om kwetsbaarheid te verminderen van de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur?
 10. Wat kan de invloed van de overgang naar een circulaire economie zijn op de robuustheid van onze afvalverwerking?
 11. Kan een groter deel van het Amsterdamse afval niet worden gerecycled waardoor er minder afval verbrand hoeft te worden?
 12. Kunt u deze vragen stuk voor stuk beantwoorden?

1) https://nos.nl/l/2294077


Gerelateerd

Het bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar’

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

De berichten ‘Havengebied dreigt een warzone te worden’, ‘Wordt ruimte straks de grote uitdaging voor Amsterdam?’ en ‘Kock wil verzelfstandiging havenbedrijf terugdraaien’

De verwarring die is ontstaan over het marineterrein in Amsterdam

De berichten ‘Iedereen wil internet, niemand wil datacenters’ en 'Hoe Nederland zichzelf economisch in de voet schiet'.

Het bericht ‘Amsterdam wil 'eerlijke' computers in de stad’

De ongerustheid in Amsterdam rond de pilot landelijke vreemdelingen voorziening (LVV)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl