Tweedemonitor / Kamervraag / De export van cybersurveillance technologieDe export van cybersurveillance technologie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15231

2019Z15231

Vragen van de leden Van Ojik en Diks (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de export van cybersurveillance technologie. (ingezonden 18 juli 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’? 1)
  2. Vindt u het wenselijk dat Nederlandse bedrijven dergelijke technologie leveren aan het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid, wetende dat dit ministerie een belangrijke rol speelt bij het opzetten van de surveillancestaat in China en het onderdrukken van minderheden en tegenstanders van het regime?
  3. Vindt u het wenselijk dat Nederlandse bedrijven dergelijke technologie leveren aan Chinese bedrijven?
  4. Hoe beoordeelt u de reactie van de Chinese autoriteiten dat de technologie slechts wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden? Vindt u dit geloofwaardig?
  5. In hoeverre is de export van cybersurveillance technologie onderhevig aan een vergunningplicht?
  6. Wat is de huidige stand van zaken van de discussie in de Europese Raad over het voorstel van de Europese Commissie uit 2016 om de dual use-verordening te herzien?
  7. In uw brief van 29 augustus 2018 schreef u dat het voorstel van de Europese Commissie nog vraagt om verdere uitwerking en een duidelijke afbakening van het begrip cybersurveillance technologie en dat Nederland zich inzet voor een controlelijst voor cybersurveillance technologie 2); vindt u dat gezichtsherkenningssoftware en emotieherkenningssoftware moeten worden opgenomen op de controlelijst?
  8. Welke mogelijkheden ziet u om de Nederlandse export van cybersurveillance technologie aan landen waar zulke technologie mogelijk wordt ingezet bij mensenrechtenschendingen, aan banden te leggen, zolang consensus in de Europese Raad over herziening van de dual use-verordening uitblijft?
  9. Welke mogelijkheden ziet u op dit moment om een catch-all beschikking af te geven voor de export van cybersurveillance technologie en zo een ad-hoc vergunningplicht op te leggen?
  10. Welke mogelijkheden ziet u om, onder 5.4.4 in het hoofdstuk ’30.06.00 Strategische goederen’ uit het Handboek VGEM 3), bij ministeriële regeling een vergunningplicht in te stellen op de uitvoer van cybersurveillance technologie naar landen met autoritaire regimes waar de technologie mogelijk wordt gebruikt bij mensenrechtenschendingen?

1) https://decorrespondent.nl/10307/berucht-chinees-veiligheidsministerie-gebruikt-nederlandse-software-die-emoties-leest/317002092-cae75d58
2) Kamerstuk 22112-2686
3) https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/strategische_goederen-goederen_voor_tweeerlei_gebruik_dual.html


Gerelateerd

De export van cybersurveillance technologie

Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’

Export van 'dual use'-goederen en wapens naar Saudi-Arabië

Het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl