Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de top van de Nationale Politie interne meldingen over discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag zou negerenHet bericht dat de top van de Nationale Politie interne meldingen over discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag zou negeren

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15130

2019Z15130

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de top van de Nationale Politie interne meldingen over discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag zou negeren. (ingezonden 15 juli 2019)

1. Deelt u de mening dat het niet aanpakken van grensoverschrijdend gedrag het functioneren van de politieorganisatie ernstig aantast? Zo nee, waarom niet? 1)

2. Herkent u de signalen dat de politietop te ver van de werkvloer staat, zoals ook bleek uit SP-onderzoek uit 2017? Waarom is het niet gelukt om dat te verbeteren? 2)

3. Hoeveel agenten zijn de afgelopen twee jaar berispt vanwege discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag?

4. Klopt het dat een teamchef van de politie een spreekverbod kreeg opgelegd door de eenheidsleiding? Zo ja, deelt u de mening dat dit ongehoord is?

5. Bent u bereid onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de veiligheid op de werkvloer bij de politie?

1) NRC, 12 juli 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/12/moslimfobie-intimidatie-bij-politie-en-de-top-kijkt-weg-a3967022
2) https://www.sp.nl/sites/default/files/politierapport092017_0.pdf


Gerelateerd

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het bericht dat de top van de Nationale Politie interne meldingen over discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag zou negeren

Intimidatie van huurders door huisbazen

Online ongewenst gedrag op de werkvloer.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl