Tweedemonitor / Kamervraag / Stijgende nieuwbouwprijzen door klimaatregeltjesStijgende nieuwbouwprijzen door klimaatregeltjes

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15114

2019Z15114

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over stijgende nieuwbouwprijzen door klimaatregeltjes. (ingezonden 15 juli 2019)

1.

Kent u het bericht ‘Nieuwbouw wordt onbetaalbaar door regels’? 1)

2.

Kunt u zich herinneren dat u in antwoord op eerdere Kamervragen 2) hebt geantwoord dat “... het versnellen van de woningbouw […] uiteindelijk de beste oplossing [is] om tekorten terug te dringen en prijsstijging te beteugelen”? Waarom komt hier, na bijna twee jaar ministerschap, nog altijd bar weinig van terecht? Deelt u de mening dat uw aanpak van pappen en nathouden heeft gefaald?

3.

Hoe kan het dat er momenteel 17% méér voor een nieuwbouwwoning moet worden neergeteld dan een jaar eerder? Hoe gaat u deze prijsstijging 'beteugelen’? Hoe gaat u voorkomen dat er louter onbetaalbare nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd?

4.

Bent u ervan op de hoogte dat uw eigen klimaatbeleid, zoals gasloos bouwen, leidt tot extra, onnodige kosten bij nieuwbouwprojecten? Hoeveel van de gemiddeld € 80.000 hogere prijs van een nieuwbouwwoning (ten opzichte van een bestaande woning) is het gevolg van het vervallen van de gasaansluitplicht, waardoor men is aangewezen op peperdure warmtepompen e.d.?

5.

Welke overige klimaat-, milieu- en energieregeltjes, opgelegd door regionale overheden, werken prijsopdrijvend?

6.

Deelt u de mening dat uw klimaatbeleid niet alleen onbetaalbaar en onzinnig, maar óók funest voor de woningmarkt is? Bent u ertoe bereid het vervallen van de gasaansluitplicht terug te draaien en alle andere GroenLinksachtige klimaatregels te schrappen? Zo nee, waarom niet?


1) NOS, 11-7-2019: https://nos.nl/artikel/2292995-nieuwbouw-wordt-onbetaalbaar-door-regels.html
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 1574


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl