Tweedemonitor / Kamervraag / Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeldVenezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14685

2019Z14685


Vragen van de leden Özütok, Diks en Van Ojik (allen GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenleving en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld (ingezonden 5 juli 2019)

  1. Kent u de berichten dat goud uit Venezuela nog steeds via Curaçao (ondanks een verbod) en Aruba wordt verhandeld? 1) Zo ja, kloppen deze berichten?
  2. Heeft u zicht op de aard en omvang van de handel in goud in Caribisch Nederland en op Sint Maarten?
  3. Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat Curaçao de afgelopen vijf jaar ten minste respectievelijk 130.000 kg exporteerde en Aruba in de afgelopen twee jaar bijna 30.000 kg verhandelde, terwijl Curaçao noch Aruba over goudmijnen beschikken?
  4. Is de legale herkomst van deze grote hoeveelheden goud vastgesteld en is gegarandeerd dat dit goud niet via de landen wordt witgewassen? Zo nee, welke maatregelen zijn hiertegen getroffen?
  5. Hoe verhoudt het via Curaçao en Aruba en mogelijk andere Caribische delen van het Koninkrijk verhandelen van Venezolaans conflictgoud zich tot de Nederlandse erkenning van de heer Guaidó als Venezolaanse president en het door Nederland in 2017 opgestelde Goudconvenant, waarin wordt beloofd dat de ondertekenaars zich zullen houden aan de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen) en VN Guiding Principles for Business and Human Rights voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  6. Deelt u de mening dat Venezuela zich in geen enkel opzicht houdt aan de vereisten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat Venezuela zich schuldig maakt aan illegale mijnbouw, onderdrukking en uitbuiting? Zo ja, moet hieruit niet worden afgeleid dat Venezolaans goud al sinds 2017 niet verhandeld had mogen worden?
  7. Welke maatregelen neemt u zich voor om, in goed onderling overleg met de Caribische delen van het Koninkrijk en Caribisch Nederland, de invoer, doorvoer en handel in Venezolaans conflictgoud te bestrijden om te voorkomen dat Nederland de handel in conflictmineralen en daarmee indirect samenhangende mensenrechtenschendingen in Venezuela mogelijk maakt?
  8. Hoe wordt voorkomen dat conflictmineralen uit Venezuela op andere wijze via Nederland worden verhandeld?

1) ‘Zo werden Curaçao en Aruba doorvoerhaven voor conflictgoud uit Venezuela’ ( www.decorrespondent.nl) en: ‘Hoe conflictgoud uit Venezuela in Antwerpen terechtkwam’ ( www.knack.be, 2 juli2019).


Gerelateerd

Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

De vrees van de Arubaanse premier dat Aruba een tweede Syrië aan het worden is als gevolg van de instroom van Venezolanen

Het meewerken van Aruba Airlines aan de uitzetting van dissidenten uit Cuba

Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

De besmettingen met COVID 19 in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Voorwaarden van noodsteun en de brief aan de Kamercommissie KR (11 augustus 2020) over het ontwerp consensus rijkswet houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit in Aruba, Curaçao en St. Maarten.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl