Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14046

2019Z14046


Vragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Financiën over de berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’(ingezonden 2 juli 2019)

 1. Bent u bekend met de berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ 1) en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’? 2)
 2. Hoe groot is de omvang van de fraude met export van ex-leaseauto’s? Om hoeveel autohandelaren gaat het? Om hoeveel tussenpersonen (‘katvangers’) gaat het? Om welke bedragen en hoeveel auto’s gaat het? Is het voornamelijk de Nederlandse georganiseerde misdaad die geprofiteerd heeft van de fraude of valt de fraude ook te herleiden naar buitenlandse criminele bendes? Kunt u de omvang van de fraude uitgebreid toelichten?
 3. Kunt u aangeven hoeveel leaseauto’s er zijn in Nederland en hoe groot de omvang van de tweedehandsmarkt is? Hoeveel Nederlandse leaseauto’s zijn in de afgelopen vijf jaar per jaar na verkoop naar het buitenland gegaan?
 4. Kunt u toelichten waarom er meer dan twee jaar is gewacht met ingrijpen? Deelt u de mening dat snellere, gedetailleerde en veelvuldige informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties noodzakelijk is om een adequate respons te leveren in witwaspraktijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u de uitwisseling bevorderen?
 5. Kunt u toelichten welke rol de regering ziet weggelegd voor Nederlandse instanties bij de versterking en vervolging van dit soort fraudeurs op internationaal niveau? Op welke manier wilt u dit in Europees verband agenderen en aanpakken?
 6. Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties worden jaarlijks vanuit de autobranche gedaan? Hoeveel afzonderlijke autohandelaren zijn verantwoordelijk voor deze meldingen? Hoeveel van deze ongebruikelijke transacties worden vervolgens als verdacht aangemerkt? Kunt u een overzicht geven van het aantal meldingen over de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst per jaar?
 7. Welke relatie heeft dit dossier met het onlangs verschenen Plan van aanpak witwassen 3)? Bevestigt deze inval de gesignaleerde capaciteitsproblemen en geeft het aanleiding tot aanscherping van de voorgenomen maatregelen?
 8. Onderschrijft u het standpunt dat de Financial Intelligence Unit (FIU) in dit soort zaken effectiever zou kunnen opereren als het toegang had tot Douane-informatie?
 9. Op welke manier wordt geborgd dat na een ongebruikelijke betaling in cash (van ten minste € 10.000) de gegevens van de katvangers bekend zijn en blijven tot onderzoek is afgerond?
 10. Hoe kijkt u aan tegen de btw-fraude in deze casuïstiek? Overweegt u de strafmaat voor belastingfraude te verhogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting op de manier waarop u dit wilt gaan bewerkstelligen.
 11. Hoeveel mensen doen onderzoek bij de Dienst Landelijke Recherche naar verdachte handelstransacties? Is dit voldoende om een reëel beeld te krijgen van de wijze waarop witwassen in de praktijk plaatsvindt?
 12. Heeft de FIOD voldoende mogelijkheden en capaciteiten om witwaspraktijken en fraude van deze grootte en professionaliteit aan te pakken?


1) https://nos.nl/artikel/2291462-criminelen-wassen-1-miljard-wit-via-export-tweedehandsauto-s.html

2) https://www.ad.nl/binnenland/autobedrijven-frauderen-voor-miljoenen-bij-export-ex-leaseauto-s~aa8e24b0/

3) Kamerbrief van de minister van Financiën en minister van Justitie en Veiligheid van 30 juni 2019, kenmerk 2019D28409


Gerelateerd

De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’

Het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken

Het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus ’

Het bericht 'Tientallen criminelen krijgen uitkering ondanks openstaande celstraf'

Het bericht 'Appen tijdens je tentamen: ook nu frauderen studenten'

Het bericht ‘Universiteit is te wit’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl