Tweedemonitor / Kamervraag / Het klimaatbeleid en de kosten daarvanHet klimaatbeleid en de kosten daarvan

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13873

2019Z13873


Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over het klimaatbeleid en de kosten daarvan (ingezonden 1 juli 2019)

Vraag 1

Deelt u de mening dat Nederlanders – die linksom of rechtsom de kosten van het klimaatbeleid moeten betalen – er recht op hebben om volledig en objectief geïnformeerd te worden over de kosten van het beleid en de effecten ervan op het klimaat?

Vraag 2

Kunt u inzicht geven in de kosten van het Klimaatakkoord zoals berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de totale kosten en de kosten voor huishoudens?

Vraag 3

Wat zal de gemiddelde kostenstijging zijn voor mensen in afgelegen gebieden en andere forensen als gevolg van het invoeren van rekeningrijden? Hoe wilt u hen compenseren?

Vraag 4

Erkent u dat een doorrekening van uitsluitend de kosten van het Klimaatakkoord, zonder de kosten van het reeds vastgestelde klimaatbeleid daarbij te betrekken, een onvolledig en misleidend beeld geeft van de werkelijke kosten van het klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid om bij de doorrekening ook de effecten van het reeds vastgestelde klimaatbeleid - zoals onder meer is opgenomen in het in 2013 gesloten Energieakkoord - te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid om een second opinion te laten uitvoeren en daarvoor de effecten ook te laten doorrekenen door de Algemene Rekenkamer? Zo ja, zult u daarvoor hetzelfde budget uittrekken als voor de doorrekening door het PBL? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Thierry Baudet (FvD)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 9948 )

Publicatiedatum
1 Juli 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl