Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijdenHet bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12810

2019Z12810


Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden. (ingezonden 20 juni 2019)1) Kent u de berichten “Luchthaven kan ongestraft maximaal aantal nachtvluchten overschrijden” en “Bezwaar tegen toegenomen nachtvluchten Rotterdam The Hague Airport ongegrond”? 1) 2)

2) Erkent u dat het per convenant tussen rijk, gemeenten, luchthaven en bewoners afgesproken maximaal aantal nachtvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport (maximaal 849 starts en landingen tussen 23.00 uur en 7.00 uur) ruimschoots wordt overschreden en er daardoor nu inmiddels sprake is van circa 1.300 nachtvluchten per jaar? Zo nee, hoe zit het dan?

3) Hoe verklaart u de grove overschrijding van het per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport?

4) Welke extra uitstoot van schadelijke stoffen en gassen is er tot nu toe gepaard gegaan met de overschrijding van het per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport?

5) Erkent u dat burgers verwachten dat er bij overschrijding van een per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten zal worden ingegrepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?

6) Erkent u dat door niet te handhaven op de ruimschootse overschrijding van het per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport veel mensen het vertrouwen in dergelijke afspraken totaal hebben verloren? Zo nee, waarom niet?

7) Deelt u de mening dat er bij overschrijding van een per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten zou moeten worden ingegrepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?

8) Wat is in uw ogen de waarde van een dergelijk convenant als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven op schending van de afspraken?

9) Hoever bent u nog bereid om deze overschrijding van het per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport verder te laten oplopen, voordat er naar uw inzicht alsnog moet worden ingegrepen?

10) Ziet u het uitblijven van handhaving op de ruimschootse overschrijding van het per convenant afgesproken maximaal aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport als politiek-bestuurlijke dwaling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke mate komen omwonenden van Rotterdam The Hague Airport in aanmerking voor een schadevergoeding?

11) Hoe verhoudt het in stand houden van structurele geluidsoverlast zich tot de nationale en internationale grondrechten, zoals de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

12) Kunt u inzichtelijk maken wat de juridische mogelijkheden zijn die de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) nu nog hebben?

13) Kunt u inzichtelijk maken welke kosten er ongeveer gepaard zullen gaan met het zetten van deze stappen?

14) Erkent u dat er stevige financiële barrières bestaan om deze laatste juridische stappen te zetten? Zo nee, waarom niet?

15) Deelt u de mening dat het burgers niet (schier) onmogelijk gemaakt zou mogen worden om hun gelijk te halen bij de rechter? Zo nee, waarom niet?

16) Bent u bereid om financiële ondersteuning te organiseren voor de juridische strijd van burgergroepen, zoals de BTV bij het zetten van dergelijke juridische stappen? Zo nee, waarom niet?

17) Kent u de berichten “ILT: last onder dwangsom voor Maastricht Aachen Airport” en “Overschrijdingen late vluchten Maastricht Aachen Airport vaak door Corendon”? 3) 4)

18) Hoe verhoudt de situatie op Rotterdam The Hague Airport zich tot de berichtgeving dat de ILT een last onder dwangsom heeft opgelegd aan Maastricht Aachen Airport voor een ten onrechte toegestane nachtvlucht?

19) Hoe verhouden de afspraken over nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport zich tot de afspraken over nachtvluchten op de andere Nederlandse luchthavens (tijdstippen, aantallen vluchten, juridische afdwingbaarheid, aantal overschrijdingen en aard van de overschrijdingen)?

20) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Website Algemeen Dagblad, 7 juni 2019 ( https://www.ad.nl/rotterdam/luchthaven-kan-ongestraft-maximaal-aantal-nachtvluchten-overschrijden~a414fcfc/ )

2) Website Omroep West, 7 juni 2019 ( https://www.omroepwest.nl/nieuws/3853220/Bezwaar-tegen-toegenomen-nachtvluchten-Rotterdam-The-Hague-Airport-ongegrond )

3) Transport Online, 17 juni 2019 ( https://www.transport-online.nl/site/nl/104465/ilt-last-onder-dwangsom-voor-maastricht-aachen-airport/ )

4) Website De Limburger, 17 juni 2019 ( https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190617_00110384/overschrijdingen-late-starts-maa-vaak-door-corendon )


Gerelateerd

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het bericht dat nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet worden uitgesloten.

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Het optreden van Kmar- en douanemedewerkers op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl