Tweedemonitor / Kamervraag / Het tekort aan doktersassistentenHet tekort aan doktersassistenten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12803

2019Z12803

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over het tekort aan doktersassistenten. (ingezonden 20 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Groot tekort aan doktersassistenten, het is nu echt een voor twaalf’? 1)
  2. Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat huisartsenpraktijken deze zomer mogelijk moeten sluiten omdat er geen doktersassistenten te vinden zijn?
  3. Is de prognose van een tekort aan 600 doktersassistenten in 2022 nog steeds actueel? Kunt u inschatten hoe het tekort na 2022 verder zal oplopen?
  4. Kunt u uiteenzetten wat de gevolgen van een tekort aan doktersassistenten zullen zijn? Welke uitwerking zal dit tekort hebben op de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in verschillende regio’s?
  5. Welke gevolgen heeft een tekort aan doktersassistenten op de veiligheid van patiënten?
  6. Hoe anticipeert het ministerie op het toenemende tekort aan doktersassistenten?
  7. Welke maatregelen neemt u om het toenemende tekort aan doktersassistenten tegen te gaan? Wanneer is met deze maatregelen aangevangen? Hebben deze maatregelen al effect gesorteerd?
  8. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de formele erkenning van het beroep van doktersassistent, nadat de minister op 12 maart 2019 toezegde hierover met de doktersassistenten in gesprek te gaan? Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat is hier uitgekomen? Kunt u een toelichting geven over de stand van zaken?
  9. Wanneer kan de Kamer de door u voor de eerste helft van 2019 toegezegde notitie ontvangen over het gebruik van de wet BIG als kwaliteitsregister- instrument ?
  10. Verwacht u dat met de genomen maatregelen de terugloop van doktersassistenten kan worden gekeerd? Zo ja, kunt u een toelichting geven? Zo nee, welke aanvullende maatregelen bent u voornemens te nemen?

1) https://www.ad.nl/ad-werkt/groot-tekort-aan-doktersassistenten-het-is-echt-een-voor-twaalf~a734dd2e/


Gerelateerd

Het tekort aan doktersassistenten

Het groeiend tekort aan doktersassistenten

De huisartsenpost in Limburg die onder druk komt te staan

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Acuut gevaar voor zorg door tekort aan medische hulpmiddelen’

Het bericht ‘Groningen Airport Eelde soms dicht door tekort luchtverkeersleiders’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl