Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’Het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12599

2019Z12599


Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’ (ingezonden 19 juni 2019)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’? 1)

Vraag 2

Kunt u een terugkoppeling geven van het gesprek dat u in mei heeft gehad in de Verenigde Staten?

Vraag 3

Bent u bekend met het aantal Nederlandse "Accidental Americans" dat nog niet beschikt over een US TIN/SSN (Taxpayer Identification Number/Social Security Number) per 1 juni 2019?

Vraag 4

Kunt u aangeven of het mogelijk is dat deze gehele groep personen nog voor de deadline van 1 oktober een SSN ontvangt? Zo ja, moeten de mensen dit individueel regelen of kan de overheid daarbij helpen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Is het al mogelijk dat banken kunnen volstaan met het rapporteren van de geboortedatum in plaats van een SSN, zoals u heeft aangegeven in uw antwoord op eerdere Kamervragen ? 2)

Vraag 6

Wat bent u voornemens te doen om te voorkomen dat deze groep Nederlanders, waaronder veel ondernemers, per 1 oktober zonder bankrekening zit?

Vraag 7

Herkent u zich in het beeld, geschetst door American Overseas, dat de informatievoorziening vanuit de overheid onvoldoende was? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Welke stappen heeft u in Europees verband gezet om de situatie van de Accidental Americans aan te kaarten? Met welke andere landen trekt u op om tot een oplossing te komen met de Verenigde Staten?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/18/fiscaal-verdrag-drijft-amerikanen-in-nederland-tot-wanhoop-a3964042

2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z03124&did=2019D11006


Gerelateerd

Het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

De kritiek van NGO’s op de concept-duurzaamheids-impactanalyse van het EU-Mercosur-verdrag en de status van het akkoord

De twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX

Het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen

Het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR?

Nederlands vetorecht in geval van inzet kernwapens

Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl