Tweedemonitor / Kamervraag / Het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de WaddenzeeHet voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11698

2019Z11698


Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee (ingezonden 11 juni 2019)

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Berging na containerramp al gestopt, milieuorganisaties boos en bezorgd’? (1)

2. Wat is uw reactie op het bericht?

3. Kunt u bevestigen dat de bergingsoperatie is stopgezet terwijl nog minstens vijftig containers en de inhoud daarvan in de Waddenzee liggen? Wanneer zullen de data van de controlesurveys verwerkt zijn en kan een duidelijk beeld gegeven worden van nog te bergen lading op de zeebodem?

4. Wat vindt u ervan dat de bergingsoperatie voortijdig is stopgezet, terwijl rederij MSC heeft beloofd al het afval te bergen. Vindt u dat MSC daarmee naar behoren maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt?

5. Bent u van mening dat na elke storm en elk tij, het moeilijker is om verloren lading van de MSC Zoë te bergen, aangezien het onder het zand raakt of weggevoerd wordt door de stroming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat continuïteit en spoed in het bergingsproces nog steeds genoodzaakt zijn, om zoveel mogelijk lading te bergen?

6. Waarom is gekozen voor de in het bericht beschreven methode van bergen, waardoor zelfs grote delen van de zogenaamd geborgen containers en inhoud nog in de zee terecht zijn gekomen? Deelt u de mening dat wanneer een deel van een container is geborgen, dit niet betekent dat de volledige container en inhoud zijn geborgen?

7. Wat vindt u ervan de het Waddengebied, UNESCO Werelderfgoed nota bene, zo vervuild is geraakt door deze ramp? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het gebied volledig schoon wordt?

8. Wanneer kan volgens u de bergingsoperatie als voltooid worden beschouwd?

9. Deelt u de mening dat de bewoners van het Waddengebied zeker moeten kunnen zijn van een schone en veilige leefomgeving? Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat al het afval wordt opgeruimd?

10. Waarom lopen de onderhandelingen met de rederij over het ‘fishing for litter programma’ vast? Bent u bereid te onderzoeken of lokale organisaties het overgebleven afval kunnen bergen, en de kosten daarvan verhaald kunnen worden op de rederij?

11. Heeft u tevens kennisgenomen van het bericht ‘Complete ladinglijst is opvraagbaar bij het Openbaar Ministerie’? (2)

12. Wat vindt u ervan dat honderden kilo’s lithiumbatterijen in zee zijn beland? Zijn deze batterijen inmiddels geborgen? Waarom stonden deze batterijen niet te boek als gevaarlijk?

13. Bent u bereid gegevens van de lading alsnog openbaar te maken nu is gebleken deze gegevens onzorgvuldigheden bevatten?

(1) RTLnieuws, 31 mei 2019, Berging na containerramp al gestopt, milieuorganisatie boos en bezorgd ( https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4731091/berging-zeecontainers-gestopt-milieuorganisatie-boos-en-bezorgd )

(2) Leeuwarder Courant, 11 mei 2019, Complete ladinglijst MSC Zoe is opvraagbaar bij Openbaar Ministerie ( https://www.lc.nl/friesland/Complete-ladinglijst-MSC-Zoe-is-opvraagbaar-bij-Openbaar-Ministerie-24446097.html )


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl