Tweedemonitor / Kamervraag / 1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11429

2019Z11429


Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over 1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang. (ingezonden 6 juni 2019)

1. Kent u het bericht ‘1600 kinderen verdwenen uit de asielopvang’? 1) Wat is uw reactie daarop?

2. Hoeveel kinderen zijn nog voor aankomst in Ter Apel verdwenen? Maken zij deel uit van de genoemde 1600 kinderen?

3. Hoe verhoudt dit bericht zich tot het antwoord op vraag 3 van de Kamervragen van 4 april 2019? 2) Zijn de verdwijningen van bij het Nidos geplaatste kinderen daar niet in opgenomen? Zo ja, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van kinderen die zich in Nederland bevinden?

5. Hoe voorkomt u dat deze kinderen in handen vallen van criminelen en mensenhandelaren?

6. Gaat u meer kwetsbare kinderen in de beschermde opvang opnemen? Zo nee, hoe gaat u deze kinderen dan beschermen?

7. Klopt het dat bij kleinschalige opvang de kans dat kinderen verdwijnen geringer is dan bij grootschalige opvang? Zo ja, bent u bereid deze kinderen zoveel mogelijk in kleinschalige opvang onder te brengen?

8. Klopt het dat een gezamenlijke opvang van kinderen met respectievelijk veel en weinig kans op een status, beter is dan gescheiden opvang, omdat dat nadelig uitpakt voor kinderen met weinig kans op een status?

9. Gaat u zorgen voor voldoende politie-inzet voor het terugvinden van verdwenen kinderen alsmede voor het opsporen en vervolgen van mensenhandelaren?

10. Wilt u deze vragen beantwoorden voor het komende algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid?

1) NRC Handelsblad, 3 juni 2019

2) Aanhangsel van de Handelingen 2018-2019, nr. 2529

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Becker (VVD), ingezonden 6 juni 2019 (vraagnummer 2019Z11428).


Gerelateerd

1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang

Het bericht '1600 kinderen verdwenen uit de asielopvang'

Het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

Verdwenen Vietnamese kinderen

Het bericht ‘2500 jonge alleenstaande asielzoekers verdwenen’

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het groeiende tekort aan opvangplekken in de asielopvang

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl