Tweedemonitor / Kamervraag / Het selectief toepassen van Nederlandse grondrechtenHet selectief toepassen van Nederlandse grondrechten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11252

2019Z11252


Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten (ingezonden 5 juni 2019)

1. Kent u de artikelen ‘Halsema beperkt Michael Jacobs op de Dam’ (1), ‘Burgemeester van Eindhoven verbiedt Pegida-demonstratie tijdens suikerfeest’ (2) en ‘Eis: grijp in bij verstoren Israël-demo’? (3)

2. Hoeveel is het recht op demonstratie nog waard als demonstraties worden verboden wanneer er protest tegen deze demonstraties komt? Hoe ziet u dit in het licht van artikel 1 en artikel 9 van de Grondwet?

3. Hoe valt de trend om demonstraties te verbieden te rijmen met uw vroegere – maar alsnog recente- opvatting dat het recht om te demonstreren ‘bijkans heilig’ is? (4)

4. Deelt u de mening dat door het handelen van de Nederlandse overheid en door Nederlandse bestuurders –mede onder uw verantwoordelijkheid- de Nederlandse Grondwet ondergeschikt wordt gemaakt aan het ‘recht van de sterkste’? Deelt u de mening dat dit niet acceptabel is?

5. Waarom worden Blokkeerfriezen hard aangepakt en komen mensen die demonstraties voor Israël of tegen de islam onmogelijk maken, er gewoon mee weg? Hoe ziet u dit in het licht van artikel 1 en artikel 9 van de Grondwet?

(1) https://jonet.nl/halsema-beperkt-michael-jacobs-op-de-dam/

(2) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/burgemeester-van-eindhoven-verbiedt-pegida-demonstratie-tijdens-suikerfeest~bab7174d/

(3) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3658856/eis-grijp-in-bij-verstoren-israel-demo

(4) https://www.ad.nl/politiek/ollongren-in-gesprek-met-burgemeesters-over-demonstratierecht~a1e173e0/


Gerelateerd

Het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten

Beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden

De berichten ‘Hoe T-Mobile zichzelf in de voet schoot met omweg dataverkeer’ en ‘Klachten bij toezichthouder over traag internet bij T-Mobile‘

Door de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO gefinancierde misstanden

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De blokkade van een demonstratie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl