Tweedemonitor / Kamervraag / Het selectief toepassen van Nederlandse grondrechtenHet selectief toepassen van Nederlandse grondrechten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11252

2019Z11252


Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten (ingezonden 5 juni 2019)

1. Kent u de artikelen ‘Halsema beperkt Michael Jacobs op de Dam’ (1), ‘Burgemeester van Eindhoven verbiedt Pegida-demonstratie tijdens suikerfeest’ (2) en ‘Eis: grijp in bij verstoren Israël-demo’? (3)

2. Hoeveel is het recht op demonstratie nog waard als demonstraties worden verboden wanneer er protest tegen deze demonstraties komt? Hoe ziet u dit in het licht van artikel 1 en artikel 9 van de Grondwet?

3. Hoe valt de trend om demonstraties te verbieden te rijmen met uw vroegere – maar alsnog recente- opvatting dat het recht om te demonstreren ‘bijkans heilig’ is? (4)

4. Deelt u de mening dat door het handelen van de Nederlandse overheid en door Nederlandse bestuurders –mede onder uw verantwoordelijkheid- de Nederlandse Grondwet ondergeschikt wordt gemaakt aan het ‘recht van de sterkste’? Deelt u de mening dat dit niet acceptabel is?

5. Waarom worden Blokkeerfriezen hard aangepakt en komen mensen die demonstraties voor Israël of tegen de islam onmogelijk maken, er gewoon mee weg? Hoe ziet u dit in het licht van artikel 1 en artikel 9 van de Grondwet?

(1) https://jonet.nl/halsema-beperkt-michael-jacobs-op-de-dam/

(2) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/burgemeester-van-eindhoven-verbiedt-pegida-demonstratie-tijdens-suikerfeest~bab7174d/

(3) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3658856/eis-grijp-in-bij-verstoren-israel-demo

(4) https://www.ad.nl/politiek/ollongren-in-gesprek-met-burgemeesters-over-demonstratierecht~a1e173e0/


Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het selectief toepassen van Nederlandse grondrechten

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl