Tweedemonitor / Kamervraag / Het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentenstedenHet opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11065

2019Z11065


Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden. (ingezonden 4 juni 2019)

1

Kent u het bericht dat in Groningen zeven op de tien te koop staande woningen worden opgekocht door particuliere beleggers, waar starters en sociale huurders de dupe van zijn? 1) Wat is uw reactie daarop?

2

Kunt u reageren op de bevindingen van De Groene Amsterdammer, Dagblad van het Noorden en Tubantia inzake de rol van particuliere beleggers in universiteitssteden, beschreven in het artikel ‘Gipsplaten plus wc erin en je hebt een cashcow’ ? 2)

3

Wat gaat u doen aan de gesignaleerde lokale vastgoedbaronnen, waardoor starters die op zoek naar een eerste koophuis er in alle universiteitssteden steeds minder aan te pas komen?

4

Bent u bereid om voor vastgoedbazen een maximum aantal panden in te voeren die hij/ zij in bezit mag hebben? Zo nee, waarom niet?

5

Waarom bent u nog niet overgegaan tot het instellen van een woonplicht/ zelfbewoningsplicht, waar al goede ervaringen mee zijn opgedaan in steden met grote woningnood?

6

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de door de Kamer aangenomen motie-Dik-Faber (Kamerstuk 32847, nr. 498) die oproept juridische belemmeringen voor gemeenten weg te nemen om koopwoningen te beschermen, waarbij de mogelijkheid van een zelfbewoningsplicht bij bestaande koopwoningen als mogelijkheid wordt genoemd?

7

Bent u al bereid de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers te verhogen, zodat het opkopen van panden met een prijsopdrijvend effect op de koop- en huurmarkt wordt ontmoedigd? Zo nee, waarom niet? 4)

8

Op welke andere manieren gaat u ervoor zorgen dat andere gemeenten niet ten prooi vallen aan vastgoedbazen en de uitwassen van particuliere beleggers, aangezien banken al andere gemeenten promoten om in vastgoed te beleggen? 5)

9

Wat is uw oordeel over deze activiteiten van banken, die niet in het belang zijn van de gehele maatschappij omdat sociale huurders en starters de dupe worden en deze banken vooral bezig zijn met de belangen van mensen die het geld hebben om te beleggen in vastgoed? Wat gaat u hieraan doen?

10

Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden en niet clusteren?

  1. https://www.dvhn.nl/groningen/Particuliere-beleggers-kopen-Groningen-op-starters-en-sociale-huurders-hebben-het-nakijken-24501001.html
  2. https://www.groene.nl/artikel/gipsplaten-plus-wc-erin-en-je-hebt-een-cashcow
  3. Motie Dik-Faber c.s. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z05045&did=2019D10486
  4. Debat over het opkopen van huizen door beleggers, 13 maart 2019
  5. https://insights.abnamro.nl/2019/05/kijk-voor-vastgoed-verder-dan-de-grote-steden

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Nijboer (PvdA), ingezonden 4 juni 2019 (vraagnummer 2019Z11055).


Gerelateerd

Het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Het opkopen van emissierechten

Het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let)

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

Het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

Het bericht ‘Leidse steuntrekker mag kamer verhuren aan student om bij te verdienen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl