Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10635

2019Z10635


Vragen van de leden De Groot en Diertens (beiden D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’ (ingezonden 28 mei 2019)

 1. Bent u ervan op de hoogte dat aanspoelend sargassum zeewier een wederkerend milieuprobleem is voor Caribisch Nederland, voornamelijk voor Bonaire? 1)
 2. Hoe groot is de ecologische en economische schade die sargassum aanbrengt op Caribisch Nederland?
 3. Kunt u toelichten hoe deze problematiek tot stand komt en welke onderliggende oorzaken zorgen voor de harde groei van sargassum zeewier?
 4. Klopt het dat de problematiek omtrent sargassum jaar na jaar groter wordt voor Caribisch Nederland? Zo ja, wat voor eerdere acties heeft het Rijk ondernomen om de problematiek onder controle te krijgen?
 5. Hoe ziet u de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende ministeries (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)) en de lokale autoriteiten als het gaat om het voorkomen, opruimen en verwerken van soortgelijke problematiek?
 6. Welke middelen zijn er nodig om het sargassum effectief te verwijderen met minimale schade?
 7. Zijn deze middelen aanwezig op Bonaire? Zo nee, bent u bereid te investeren in aanschaf en beheer van de juiste middelen?
 8. Op welke manier kunnen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) duurzaam beschermd worden tegen deze problematiek?
 9. Klopt het dat Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) geen overheidsfinanciering ontvangt voor het beheer van het Nationale Marine Park van Bonaire? Zo ja, bent u bereid met STINAPA en het Openbaar Lichaam Bonaire in overleg te treden over het verlenen van bijstand op korte termijn?
 10. Welke mogelijkheden ziet u en welke stappen gaat u ondernemen om het sargassum circulair te verwerken en nuttig te gebruiken?
 11. Wordt de sargassumproblematiek meegenomen in het beleidsplan voor Caribisch Nederland?

1) Het nieuws van Bonaire, 23 mei 2019; https://www.facebook.com/watch/?v=288586858714472


Gerelateerd

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

De reactie van Bonaire op het ‘onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie’

Het bericht ‘Kustwacht Bonaire niet versterkt’

Het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

De enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl