Tweedemonitor / Kamervraag / Achterblijvende lonenAchterblijvende lonen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09858

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over achterblijvende lonen (ingezonden 17 mei 2019).

Vraag 1

Hoe verklaart u dat de CAO lonen onvoldoende zijn gestegen om de inflatie bij te houden waardoor mensen er feitelijk op achteruit zijn gegaan qua koopkracht?1

Vraag 2

Herinnert u zich de uitspraak van de Minister-President dat de meeste mensen er op vooruit gaan en dat de Nederlander moet gaan voelen dat het beter gaat met de economie? Erkent u dat dit loze woorden waren?2

Vraag 3

Kunt u in een reeks vanaf 2010 aangeven welke voorspellingen zijn gedaan qua loonstijging, koopkracht en inflatie en wat de feitelijke ontwikkelingen zijn?

Vraag 4

Hoe gaat u ervoor zorgen dat Nederlanders er substantieel in koopkracht op vooruit gaan – een centrale belofte van dit kabinet?

Vraag 5

Bent u nog steeds van mening dat de lonen omhoog moeten?

Vraag 6

Deelt u de mening dat niet alleen werkgevers, maar ook de regering kan bijdragen aan hogere lonen, bijvoorbeeld door een verhoging van het minimumloon?3

Vraag 7

Bent u bereid woorden om te zetten in daden, door de BTW-verhoging terug te draaien en het minimumloon fors te verhogen? Zo nee, wat zijn uw woorden dan waard?


Indiener

Jasper van Dijk (SP)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 9172 )

Publicatiedatum
17 Mei 2019
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Achterblijvende lonen in Europa

De berichten ‘Werkende is kind van de rekening’ en ‘Hoe kan dat: krapte op de arbeidsmarkt én dalende lonen?’

Achterblijvende lonen

Armoede en achterblijvende lonen

Het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’

Het bericht ’Koopkrachtplaatje middeninkomens klopt niet’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl