Tweedemonitor / Kamervraag / De enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppenDe enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09593

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppen (ingezonden 15 mei 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht van EenVandaag «7 op de 10 sociaal advocaten overwegen te stoppen: «Dit is de prijs van tien jaar bezuinigen»»? Wat is uw reactie op de bevinding uit de enquête die gehouden is onder meer dan 900 sociaal advocaten dat zoveel sociaal advocaten hebben overwogen te stoppen met dit werk?1

Vraag 2

Ziet u ook het risico dat hierdoor de gesubsidieerde rechtshulp aan rechtszoekenden in gevaar kan komen, als mensen met een kleine portemonnee zonder rechtshulp van een advocaat komen te zitten?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het gegeven dat maar liefst 98% van de sociaal advocaten die gereageerd hebben op de enquête zich zorgen maken over uw plannen met betrekking tot de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand?

Vraag 4

Wat is op dit moment de stand van zaken van uw plannen? Hoe worden deze verder uitgewerkt en wat is hierbij precies de planning?

Vraag 5

Hoe verlopen de gesprekken met de advocatuur?

Vraag 6

Leidt deze felle kritiek van sociaal advocaten tot heroverweging van uw plannen?2 Bent u inmiddels, al is het op onderdelen, anders naar de kwestie gaan kijken, sinds de presentatie van de eerste versie van de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand en de enorme kritiek die dit heeft opgeleverd? Zijn de plannen reeds nader uitgewerkt, bijgesteld of deels ingetrokken? Zo ja, op welke onderdelen?


Gerelateerd

De enquête waaruit blijkt dat bijna 70% van de sociaal advocaten overwegen te stoppen

De documentaire ‘De laatste sociaal advocaten’

De zorgen om bedreigde advocaten

Berichten dat sociaal advocaten stoppen vanwege te lage vergoedingen

De kritiek op peperdure advocaten van politieagenten en de onderbetaling van sociaal advocaten

De ontbrekende verslaglegging van het volgen van advocaten in strafprocesdossiers

Het bericht dat advocaten stoppen met het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege te lage tarieven

Advocaten die stoppen met rechtsbijstand

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl