Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’Het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08858

2019Z08858


Vragen van de leden Kuiken, Ploumen, Van den Hul (allen PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk en Karabulut (beiden SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’ (ingezonden 29 april 2019)


1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘ IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’ van 27 april jl? 1)
2. Kunt u toelichten waarom u in tegenstelling tot de Hoge Commissaris voor de Vluchtingen van mening bent dat Noord-Irak veilig is voor de yezidi’s?
3. Bent u bekend met het feit dat de Koerden die al zorg dragen voor bijna 1 miljoen vluchtelingen en hun capaciteit daarmee vrijwel is uitgeput? Zo ja, hoe kunt u dan stellen dat vluchtelingen in de tentenkampen op onderdak en voldoende voedsel kunnen rekenen? Zo nee, verandert dit iets aan uw opvatting dat de zorg in de tentenkampen toereikend is, zo nee, waarom niet?
4. Bent u bekend met het feit dat Koerden yezidi’s soms tegenhouden en uitzetten naar andere gebieden? Zo ja, wat betekent dat voor het terugsturen van de yezidi’s? Zo nee, verandert dit iets aan uw opvatting dat de yezidi’s terug kunnen naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u aangeven hoeveel yezidi’s op de nominatie staan om terug gestuurd te worden?
6. Geldt het beleid van de overheid nog steeds dat de yezidi’s een kwetsbare groep zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten waarom yezidi’s dan alsnog teruggestuurd worden?
7. Deelt u de mening dat er een onderscheid is tussen niet tegen de regels in gaan en het uitzetten van mensen naar een -in de ogen van de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen- onveilig gebied?

1) https://nos.nl/l/2282255


Gerelateerd

Het bericht ‘Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten’

Het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’

De berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

De Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen eigen regels zeggen advocaten'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl