Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in EindhovenHet bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08843

2019Z08843


Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven (ingezonden 29 april 2019)

  1. Kent u het bericht ‘Vraagtekens bij fundering parkeergarage Eindhoven’? 1)
  2. Hoe kijkt u aan tegen de constatering van de heer Terken dat de staat van de fundering “opmerkelijk” was? Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak van de heer Plass van Centraal Bureau Bouwregelgeving (CBB), waarbij hij aangeeft er niet zeker van te zijn dat de fundering geen rol heeft gespeeld in het instorten van de parkeergarage en waarbij hij constateert dat er scheuren in de probleemvloeren rondom de funderingspalen zaten?
  3. Hoe kijkt u er tegenaan dat, in tegenstelling tot de heren Terken en Plass, de heer Wijte van adviesbureau Hageman constateert in het rapport 'Bezwijken parkeergarage Eindhoven Airport 2) dat er geen aanwijzingen zijn dat de fundering een rol heeft gespeeld in het instorten van de parkeergarage? Kan de heer Wijte deze conclusie wel trekken?
  4. In hoeverre heeft adviesbureau Hageman haar rapport onafhankelijk opgesteld ten opzichte van de BAM die adviesbureau Hageman heeft aangesteld en de fundering heeft aangebracht?
  5. Heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar het rapport van de heer Terken over de staat van de fundering gekeken, waarvan de heer Terken zegt dat hij dit rapport naar de OvV heeft gestuurd? Zo ja, waarom zijn de uitkomsten van het rapport van de heer Terken niet opgenomen in het rapport van de OvV? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het waar, zoals de OvV in zijn rapport aangeeft 3), dat de hoofdconstructeur opdracht kreeg keuringen op de wapening van de fundering, de funderingspalen en de vloeren uit te voeren, maar slechts één keuring van één vloer heeft uitgevoerd? Is er geen enkele keuring uitgevoerd op de fundering en/of de funderingspalen? Hoe kijkt u hiertegen aan in het licht van het rapport van de heer Terken?
  7. Kunt u met 100% zekerheid aangeven dat de fundering geen rol heeft gespeeld in het instorten van de parkeergarage in Eindhoven?
  8. Neemt u de uitkomsten van het rapport van de heer Terken mee in het bepalen van de definitieve rekenregels door de heer Hageman en adviesbureau Horvat die u eind april wilt publiceren voor de definitieve landelijke inventarisatie naar probleemvloeren?
  9. Kunt u, gegeven de deadline van eind april, de antwoorden op deze vragen binnen een week naar de Kamer sturen?

1) https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/04/vraagtekens-bij-fundering-parkeergarage-eindhoven-101272037?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.68058385.1210257780.1556028474-1258482816.1556028474

2) https://www.bam.com/nl/flexpaper/704151

3) https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4758/bouwen-aan-constructieve-veiligheid


Gerelateerd

Het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven

Het instorten van een parkeergarage in Wormerveer

Gestuntel bij bouw parkeergarage Wormerveer

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Scheuren in pilaren in een parkeergarage in Almere

Het bericht ‘TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen’

Het optreden van Kmar- en douanemedewerkers op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl