Tweedemonitor / Kamervraag / Bibliotheken die met sluiting worden bedreigdBibliotheken die met sluiting worden bedreigd

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08642

2019Z08642


Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd. (ingezonden 25 april 2019)

  1. Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag over het verdwijnen van 30 bibliotheken? 1)
  2. Bent u het ermee eens dat een bibliotheek een belangrijke basisvoorziening is voor gemeenten die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, het culturele aanbod van gemeenten, het tegengaan van laaggeletterdheid en sociale samenhang? Bent u het ermee eens dat het daarom belangrijk is dat iedere inwoner van Nederlander toegang moet hebben tot een bibliotheek in de omgeving?
  3. Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat zo’n 30 bibliotheken met sluiting worden bedreigd als gevolg van stijgende zorgkosten?
  4. Herinnert u zich de motie-Asscher c.s. over behoud bibliotheken kleine kernen die vorig jaar Kamerbreed is aangenomen? 2) Hoe staat het met de voortgang van de daaruit voortgekomen stimuleringssubsidie? Hoeveel gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de daaruit voortgekomen stimuleringssubsidie?
  5. Is de stimuleringssubsidie onder gemeenten voldoende bekend? Zo nee, bent u bereid om deze stimuleringssubsidie actief onder de aandacht te brengen van gemeenten?
  6. Bent u bereid versneld maatregelen te nemen die de sluiting van deze bibliotheken kan worden voorkomen?


1) https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-moeten-kiezen-tussen-bibliotheek-en-jeugdzorg-en-de-bieb-wint-niet/

2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z15272&did=2017D32100


Gerelateerd

Bibliotheken die met sluiting worden bedreigd

Het tekort aan openbare bibliotheken

Het bericht ‘Verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee'

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

Het incident waarbij een WNL-journalist is belaagd en bedreigd in Zoetermeer

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl