Tweedemonitor / Kamervraag / Blazers van ESDBlazers van ESD

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08468

2019Z08468


Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over blazers van ESD. (ingezonden 24 april 2019)

  1. Kent u het advies van het RIVM van april 2019 naar siliciumcarbide-vezels (SiC-vezels) 1) en herinnert u zich het rapport van de Gezondheidsraad uit 2012 over siliciumcarbide? 2)
  2. Deelt u de zorgen, geuit door de Gezondheidsraad in 2012, ten aanzien van commerciële granulaire siliciumcarbide? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en tot welke andere inzichten bent u inmiddels dan wel gekomen? Op grond van welk onderzoek?
  3. Verbindt u consequenties aan het feit dat vaststaat dat bij de productie van siliciumcarbide SiC-vezels een ongewenst en kankerverwekkend bijproduct is? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening, dat ook al zou volgens de standaard procedure voor de SiC-vezels geen maximaal toelaatbaar risiconiveau voor lucht (MTR-lucht) worden afgeleid, dit niet mag betekenen dat de risico’s van dit product buiten beeld blijven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Zijn de recente ‘blazers bij ESD-SIC bv in Farsum' aanleiding voor u om versneld te komen tot normstelling voor MTR-lucht voor SiC-vezels? Kunt u aangeven op welke termijn er een norm komt voor MTR-lucht voor Sic-vezels?

1) Advies 14725A01 – Afleiden indicatieve humane MTR-lucht voor (CAS 409-21-2), Update 1 april 2019 ( https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Downloads_2019/Advies_RIVM_over_Maximaal_Toelaatbaar_Risiconiveau_voor_SiC-vezels_in_de-lucht_1-april-2019.pdf )

2) Health Council of the Netherlands, 7 december 2012, Silicon carbide; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity ( https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2012/12/07/silicon-carbide-evaluation-of-the-carcinogenicity-and-genotoxicity )


Gerelateerd

Opnieuw twee blazers bij ESD in Farmsum in Groningen

Over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl

Blazers van ESD

Blazers van ESD

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Misstanden in het Europese wegtransport

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl