Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’Het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07293

2019Z07293

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’(ingezonden 10 april 2019)

1

Bent u bekend met het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’? 1)

2

Herkent u het beeld dat door Eurocommissaris Cañete in het artikel wordt geschetst, waarin gesproken wordt over Nederland als ‘het land met het grootste gat’? Welke oorzaken ziet u hiervoor?

3

Kunt u toelichten hoe het kabinet voorkomt dat Nederland een boete krijgt van de Europese Unie wanneer Nederland zijn doelstelling niet haalt? Hoe hoog zou deze boete zijn mocht Nederland deze toch ontvangen?

4

Ziet u al reden om de verkenning te versnellen naar het Joint Project Mechanism waartoe de Kamer u eind vorig jaar opriep (motie-Sienot/Mulder, Kamerstuk 32813, nr. 256)? Zo nee, waarom niet?

5

Welke maatregelen overweegt u in eigen land om de doelen te halen? Waar is versnelling mogelijk?1) NRC NEXT 8 april 2019; https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/07/eu-eist-van-den-haag-nieuw-plan-voor-duurzame-energie-a3956091


Indiener

Matthijs Sienot (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 8532 )

Publicatiedatum
10 April 2019
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het artikel ‘EU eist van Den Haag nieuw plan voor duurzame energie’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl