Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’Het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07288

2019Z07288

Vragen van de leden Westerveld en Özütok (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Medische zorg en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’ (ingezonden 10 april 2019)

1

Kent u het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’? 1)

2

Hoe beoordeelt het kabinet het feit dat de overheid een commerciële en professionele sportclub miljoenen euro’s financiële steun geeft?

3

Wat is de inhoud van het steunplan van de gemeente Enschede aan BVO FC Twente?

Hoeveel gemeenschapsgeld is in de afgelopen jaren naar BVO FC Twente gegaan en staat de komende jaren op de planning?

4

Wat is precies het juridisch kader waarbinnen de overheid een commercieel bedrijf financieel kan ondersteunen?

5

Voldoet het besluit in deze casus aan de Europese en nationale wetgeving ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, waarom niet?

6

Deelt u de mening dat het moeilijk uit te leggen is aan inwoners van de gemeente Enschede dat de gemeente moet bezuinigen op het sociaal domein, maar wel geld geeft aan een commercieel bedrijf? Zo nee, waarom niet?

7

Zijn er werknemers van BVO FC Twente die een salaris hebben dat boven de norm uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) ligt? Zo ja, hoeveel?

8

Deelt u de mening dat overheden geen steun zouden moeten verlenen aan professionele sportclubs die werknemers in dienst hebben die meer verdienen dan de norm uit de WNT? Zo nee, waarom niet?

9

Hoe vaak is het voorgekomen dat gemeenten commerciële sportclubs hebben geholpen met het afwenden van een faillissement? Hoe vaak is er onderzoek ingesteld door de Europese Commissie over de vraag of er sprake was van ongeoorloofde staatssteun? Om welke sportorganisaties ging dit?

10

Zijn er op dit moment andere gemeenten die financiële steun verlenen of van plan zijn te gaan verlenen aan professionele sportclubs? Zo ja, welke gemeenten en welke clubs zijn dit?

11

Bent u bereid om in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een handreiking te komen hoe gemeenten om zouden moeten gaan met de financiële steun aan professionele sportclubs? Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2279623-gemeente-enschede-voorkomt-faillissement-fc-twente-met-miljoenensteun.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’

De poging van Twente Airport om zonder vergunning zeer zware vliegtuigen te laten vertrekken

Het schrikbewind jegens bijstandsgerechtigden in de gemeente Enschede

Het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’

Het aangekondigde massaontslag bij Apollo Vredestein in Enschede

Het bericht ‘Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie’ en het bericht ‘Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein’

Het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

Het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl