Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerdHet bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06993

2019Z06993

Vragen van de leden Sjoerdsma en Sneller (beiden D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd (ingezonden 8 april 2019)

1

Kent u het bericht ‘Sultan Brunei wijkt niet voor kritiek op nieuwe shariawetten’? 1)

2

Deelt u de mening dat het schandalig is dat in Brunei LHBTI-liefde wordt beschouwd als een misdaad?

3

Bent u het eens dat het barbaars is dat in Brunei is besloten de doodstraf per steniging in te voeren voor seks tussen mensen van hetzelfde geslacht? Hoe duidt u deze beslissing van de regering in Brunei?

4

Bent u het eens dat het belangrijk is dat Nederland opkomt voor LHBTI-rechten wereldwijd?

5

Bent u bereid de ambassadeur van Brunei om uitleg te vragen over deze nieuw ingetreden wetgeving? Zo nee, waarom niet?

6

Klopt het dat Prinses Beatrix (destijds Koningin Beatrix) de sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah, de onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw heeft verleend?

7

Bent u het eens dat het onwenselijk is dat een persoon die verantwoordelijk is voor het invoeren van dergelijke wetgeving een dergelijke onderscheiding heeft?

8

Bent u bereid te onderzoeken of deze onderscheiding kan worden ingetrokken? Zo nee, waarom niet?

9

Indien het niet mogelijk is om deze onderscheiding in te trekken, bent u dan bereid de regels omtrent onderscheidingen zodanig aan te scherpen dat deze kunnen worden ingetrokken indien de ontvanger het internationaal recht schendt?

1) https://nos.nl/artikel/2278847-sultan-brunei-wijkt-niet-voor-kritiek-op-nieuwe-shariawetten.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Özütok, Van Ojik en Diks (allen GroenLinks), ingezonden 5 april 2019 (vraagnummer 2019Z06852)


Indiener

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Joost Sneller (D66)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 8447 )

Publicatiedatum
8 April 2019
Gerelateerd

Het bericht dat in Brunei nieuwe shariawetten zijn ingevoerd

Doodstraf voor homo’s in Brunei

Het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de doodstraf voor homoseksuele handelingen

De voorraad van vaccins in Nederland

De uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. Poch

Het bericht ‘Gepensioneerden metaalfondsen gaan korting sneller voelen’

De berichtgeving ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’

Erfpacht in Amsterdam

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl