Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’



Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05838

2019Z05838

Vragen van de leden Sienot (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’ (ingezonden 26 maart 2019)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe: 150 miljoen nodig voor psychische zorg, zegt GGD’? 1)

2

Bent u ermee bekend dat uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat 10.000 mensen psychische klachten hebben naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen?

3

Deelt u de mening dat er naast aandacht voor schadeherstel en versterking van huizen ook aandacht moet zijn voor de mentale gezondheid van de Groningers?

4

Welke maatregelen neemt de Rijksoverheid, in samenwerking met andere overheden en (zorg)organisaties, reeds op het gebied van psychosociale hulpverlening in Groningen?

5

Wat is de stand van zaken van het onderdeel 'uitbreiding wijkteams, geestelijke zorg en psychische ondersteuning' van het Nationaal Programma Groningen (NPG)?

6

Welke financieringsmogelijkheden zijn er om de komende kosten voor behandeling van psychische klachten in het aardbevingsgebied te dekken?

7

Herinnert u zich de uitspraak van de rechtbank in Assen op 1 maart 2017 (2 dat ook immateriële schade ten laste van de NAM komt? Welke conclusie verbindt u hieraan?

8

Zou u deze vragen willen beantwoorden voor het aanstaande debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO) Mijnbouw/Groningen?

1) Dagblad van het Noorden, 20 maart 2019; https://www.dvhn.nl/groningen/Stress-door-gasellende-in-bevingsgebied-neemt-toe-150-miljoen-nodig-voor-psychische-zorg-zegt-GGD-24285939.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email

2) Rechtbank Noord-Nederland, uitspraaknummer ECLI:NL:RBNNE:2017:715


Gerelateerd

Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

De berichtgeving dat stress in bevingsgebied Groningen tot sterfgevallen leidt

Het bericht Paula (79) en Wiggert (82) in stress door ‘gedwongen’ verduurzaming

De Gedragscode Zon op Land

Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’

De organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen

De televisie-uitzending van Rambam ‘Heel Holland coacht’

Cosmetische eisen aan groenten en fruit

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl