Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05838

2019Z05838

Vragen van de leden Sienot (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’ (ingezonden 26 maart 2019)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe: 150 miljoen nodig voor psychische zorg, zegt GGD’? 1)

2

Bent u ermee bekend dat uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat 10.000 mensen psychische klachten hebben naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen?

3

Deelt u de mening dat er naast aandacht voor schadeherstel en versterking van huizen ook aandacht moet zijn voor de mentale gezondheid van de Groningers?

4

Welke maatregelen neemt de Rijksoverheid, in samenwerking met andere overheden en (zorg)organisaties, reeds op het gebied van psychosociale hulpverlening in Groningen?

5

Wat is de stand van zaken van het onderdeel 'uitbreiding wijkteams, geestelijke zorg en psychische ondersteuning' van het Nationaal Programma Groningen (NPG)?

6

Welke financieringsmogelijkheden zijn er om de komende kosten voor behandeling van psychische klachten in het aardbevingsgebied te dekken?

7

Herinnert u zich de uitspraak van de rechtbank in Assen op 1 maart 2017 (2 dat ook immateriële schade ten laste van de NAM komt? Welke conclusie verbindt u hieraan?

8

Zou u deze vragen willen beantwoorden voor het aanstaande debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO) Mijnbouw/Groningen?

1) Dagblad van het Noorden, 20 maart 2019; https://www.dvhn.nl/groningen/Stress-door-gasellende-in-bevingsgebied-neemt-toe-150-miljoen-nodig-voor-psychische-zorg-zegt-GGD-24285939.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email

2) Rechtbank Noord-Nederland, uitspraaknummer ECLI:NL:RBNNE:2017:715


Gerelateerd

Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

De berichtgeving dat stress in bevingsgebied Groningen tot sterfgevallen leidt

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht Paula (79) en Wiggert (82) in stress door ‘gedwongen’ verduurzaming

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl