Tweedemonitor / Kamervraag / Het faillissement van zorginstelling Siza Nova MeHet faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05829

2019Z05829

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me (ingezonden 26 maart 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Siza Nova Me uit Arnhem bouwt binnen een jaar miljoenenschuld op’? 1)

2

Wat vindt u van de schijnbaar erg laconieke reactie waarin de bestuurder van Sita Nova Me deze miljoenenschuld afdoet als een ‘briljante mislukking’? Vindt u dat deze reactie, los van de precieze details van de situatie, passend is? Kunt u zich voorstellen dat mensen aanstoot nemen aan deze opmerking?

3

Kwalificeert u dit faillissement dat gepaard gaat met een verlies van miljoenen euro’s (aan publiek geld) ook als een ‘briljante mislukking’?

4

Ziet u voor uzelf en uw ministerie een rol in het onderzoeken van wat hier precies gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

5

Welke maatregelen bent u bereid te treffen mocht uit onderzoek blijken dat hier onzorgvuldig gehandeld is?

6

Wat vindt u er van dat derden klaarblijkelijk voor miljoenen zijn benadeeld door deze miljoenenstrop?

7

Deelt u de mening dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met publiek geld voor zorg, zorgvuldiger dan hier lijkt te zijn gebeurd?

8

Heeft u na de in het artikel genoemde Zembla-aflevering uit maart 2017 stappen genomen om de Ciran-methode te onderzoeken? Zo ja, hoe heeft deze methode overgenomen kunnen

worden door deze bestuurder?

9

Bent u van mening dat het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (34767) voldoende waarborgen zal verschaffen, zodat miskleunen zoals de Siza Nova Me-affaire in de toekomst voorkomen worden? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.gelderlander.nl/arnhem/siza-nova-me-uit-arnhem-bouwt-binnen-een-jaar-miljoenenschuld-op~a47712ff/


Gerelateerd

Het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl