Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05671

2019Z05671

Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’. (ingezonden 22 maart 2019)

1

Bent u bekend met de bericht ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’? 1)

Hoe kijkt u aan tegen de nalatigheid van ING buiten Nederland in haar functie als poortwachter bij ongebruikelijke transacties? 2)

2

Kunt u uw uitspraak uit het bericht van RTLZ dat ‘het probleem breder is dan ING’ preciseren? Wat is de bron van deze informatie? Om welke banken in welke landen gaat het precies?

3

Bent u in gesprek met uw ambtsgenoten in andere landen over de problemen die worden veroorzaakt door witwassen en de daarmee samenhangende drugsgerelateerde criminaliteit? Zo ja, welke relevante feiten hebt u in deze gesprekken te horen gekregen?

4

Wordt u door ING geïnformeerd over de stand van zaken van de beloofde verbeteringen in de poortwachtersfunctie? Zo ja, geldt dit voor geheel ING of alleen voor de Nederlandse bankactiviteiten?

5

Welke rol heeft de raad van commissarissen van ING gespeeld bij deze problemen?

1) RTLZ op 16 maart 2019; https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4644911/centrale-bank-italie-tikt-ing-op-vingers-om-anti-witwastoezicht

2) Telegraaf op 19 maart 2019; https://www.telegraaf.nl/financieel/3317222/hoekstra-affaire-ing-in-italie-verontrustend


Gerelateerd

De ING als huisbankier van de overheid

De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

De cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale

De witwaspraktijken bij ING

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

ING dat haar balans over 2014 en 2015 aanpaste met meer dan 180 miljard euro

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl