Tweedemonitor / Kamervraag / Zorgfraude als verdienmodel voor criminelenZorgfraude als verdienmodel voor criminelen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05560

2019Z05560

Vragen van de leden Hermans en De Lange (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgfraude als verdienmodel voor criminelen (ingezonden 21 maart 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Misdaad ontdekt nieuw verdienmodel: zorgfraude (en het uitbuiten van bewoners van zorgboerderijen)’?1)

2

Herkent u het beeld van de misstanden dat in het artikel wordt geschetst?

3

Deelt u de mening dat misbruik van zorggelden een klap in het gezicht is voor alle mensen die dagelijks worden geholpen met een persoonsgebonden budget (PGB)?

4

Hoe is het mogelijk dat dat kwetsbare mensen geronseld worden bij drugshulpverlening en methadonverstrekking en hoe gaat u dit voorkomen?

5

Hoe gaat u voorkomen dat als voorwaarde voor de verlening van zorg cliënten hun DigID moeten inleveren en op welke wijze gaat u hierop toezien?

6

Welke rol ziet u voor de gemeentes bij het voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van mensen met een PGB?

7

Wat is ervoor nodig om te zorgen dat signalen over misstanden die binnenkomen bij politie, gemeente en het Openbaar Ministerie vaker en sneller leiden tot onderzoek en vervolging?

8

Ziet u belemmeringen voor bijvoorbeeld het Informatie Knooppunt Zorgfraude, Inspectie SZW, Regionaal Inlichtingen- en Informatiecentrum of gemeentes? Zo ja, bent u voornemens met voorstellen te komen om deze weg te nemen?

9

Wat gaat u er concreet aan doen om onder andere gemeentes te versterken in het tegengaan van deze misstanden?

10

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg PGB op 4 april 2019?

1) https://www.dvhn.nl/drenthe/Misdaad-ontdekt-nieuw-verdienmodel-zorgfraude-en-het-uitbuiten-van-bewoners-van-zorgboerderijen-24272457.html


Gerelateerd

Zorgfraude als verdienmodel voor criminelen

De falende controle op zorgfraude

Het bericht ‘Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht’

Het bericht ‘Rechtbank geeft Nijmegen tik op vingers; zorgfraude niet aangetoond’

Het bericht 'Tientallen criminelen krijgen uitkering ondanks openstaande celstraf'

Het bericht ‘Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden’

Het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad’

Het bericht dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid zou willen om vaker met criminelen deals en afspraken te maken in grote strafzaken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl