Tweedemonitor / Kamervraag / Zorgfraude als verdienmodel voor criminelenZorgfraude als verdienmodel voor criminelen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05560

2019Z05560

Vragen van de leden Hermans en De Lange (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgfraude als verdienmodel voor criminelen (ingezonden 21 maart 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Misdaad ontdekt nieuw verdienmodel: zorgfraude (en het uitbuiten van bewoners van zorgboerderijen)’?1)

2

Herkent u het beeld van de misstanden dat in het artikel wordt geschetst?

3

Deelt u de mening dat misbruik van zorggelden een klap in het gezicht is voor alle mensen die dagelijks worden geholpen met een persoonsgebonden budget (PGB)?

4

Hoe is het mogelijk dat dat kwetsbare mensen geronseld worden bij drugshulpverlening en methadonverstrekking en hoe gaat u dit voorkomen?

5

Hoe gaat u voorkomen dat als voorwaarde voor de verlening van zorg cliënten hun DigID moeten inleveren en op welke wijze gaat u hierop toezien?

6

Welke rol ziet u voor de gemeentes bij het voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van mensen met een PGB?

7

Wat is ervoor nodig om te zorgen dat signalen over misstanden die binnenkomen bij politie, gemeente en het Openbaar Ministerie vaker en sneller leiden tot onderzoek en vervolging?

8

Ziet u belemmeringen voor bijvoorbeeld het Informatie Knooppunt Zorgfraude, Inspectie SZW, Regionaal Inlichtingen- en Informatiecentrum of gemeentes? Zo ja, bent u voornemens met voorstellen te komen om deze weg te nemen?

9

Wat gaat u er concreet aan doen om onder andere gemeentes te versterken in het tegengaan van deze misstanden?

10

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg PGB op 4 april 2019?

1) https://www.dvhn.nl/drenthe/Misdaad-ontdekt-nieuw-verdienmodel-zorgfraude-en-het-uitbuiten-van-bewoners-van-zorgboerderijen-24272457.html


Indiener

Sophie Hermans (VVD)

Leendert de Lange (VVD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 8095 )

Publicatiedatum
21 Maart 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl