Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomtHet bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05555

2019Z05555

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt (ingezonden 21 maart 2019)

1

Wat is uw reactie op het bericht ‘Twintig procent startende docenten stroomt na één jaar uit’? 1)

2

Vindt u het ook zorgelijk dat 20% van de uitgestroomde docenten werk vindt buiten het onderwijs? Kunt u dit toelichten?

3

Hoe groot is het aandeel docenten dat via een uitzendbureau werkzaam is in het mbo?

4

Wat zijn volgens u de mogelijke oorzaken van de hoge uitstroom van mbo-docenten?

5

Bent u bereid onderzoek te doen naar de oorzaken van de hoge uitstroom onder mbo-docenten? Zo nee, waarom niet?

6

Hoe staat u tegenover een specifieke lerarenopleiding of cursus voor het mbo?

7

Is het gebrek aan begeleiding een oorzaak van de hoge uitstroom van mbo-docenten?

8

Wat gaat u doen om de begeleiding van startende mbo-docenten te verbeteren?

9

Kunt u aangeven hoe de verhoudingen liggen binnen dit percentage uitstromers verdeeld over zij-instromers, hybride docenten, herintreders en docenten die rechtstreeks van hun opleiding komen?

1) https://mbo-today.nl/twintig-procent-startende-docenten-stroomt-na-een-jaar-uit/


Gerelateerd

Het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De cijfers over bevoegde en benoembare docenten in het voortgezet onderwijs

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl