Tweedemonitor / Kamervraag / Leren van geweldLeren van geweld

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05465

2019Z05465

Vragen van de leden Van Dam (CDA), Den Boer (D66), Van der Graaf (ChristenUnie) en Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over leren van geweld.(ingezonden 20 maart 2019)

1

Kent u het bericht '49 doden bij aanslagen op moslims Nieuw-Zeeland'? 1)

2

Geeft deze recente zeer trieste gebeurtenis aanleiding om het bestaande beleid ten aanzien van de beveiliging van moskeeën dan wel andere kwetsbare religieuze instellingen te herzien?

3

Bent u bereid om samen met de burgemeesters in reactie op deze vreselijke aanslag een actieve houding aan te nemen ten aanzien van moskeeën, moskeebesturen en andere relevante religieuze instellingen, juist om gevoelens van onveiligheid te verminderen of voorkomen?

4

Kunt u aangeven of de dreiging richting moskeeën of andere religieuze instellingen de afgelopen weken is toegenomen dan wel afgenomen? Kunt u uitleggen waarom?

1) De Telegraaf, 15 maart 2019, https://www.telegraaf.nl/nieuws/3294242/49-doden-bij-aanslagen-op-moslims-nieuw-zeeland


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl