Tweedemonitor / Kamervraag / De verbreding van de sluis bij KornwerderzandDe verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04287

2019Z04287

Vragen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand (ingezonden 6 maart 2019)

1

Kent u het bericht ‘Rutte: verbreding sluis Kornwerderzand gaat door’? 1)

Deelt u de uitspraken van de minister-president dat er nog dit jaar een oplossing komt voor de2

resterende financiële middelen?

3

Welke oplossing ziet u voor de resterende financiële middelen om de verbreding van de sluis te realiseren?

4

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Van der Graaf c.s. (Kamerstuk 35000-A, nr. 81) waarin de regering is verzocht om voor te sorteren op een realisatiebesluit in 2019 en het voortouw te nemen, in samenwerking met de regio, om de verschillende financieringsmogelijkheden in beeld te brengen voor de resterende middelen?

1) Omrop Fryslan, 3 maart 2019, "Rutte in Fryslân: verbreding sluis Kornwerderzand gaat door" ( https://www.omropfryslan.nl/nieuws/871025-rutte-fryslan-verbreding-sluis-kornwerderzand-gaat-door )


Gerelateerd

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

De verruiming van de sluis bij Kornwerderzand.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De aanbesteding van de Afsluitdijk

Files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand

Stremming bij sluizen in het Twentekanaal

Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl