Tweedemonitor / Kamervraag / Maatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggersMaatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggers

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04035

Vragen van de leden Karabulut en Alkaya (beiden SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over maatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggers (ingezonden 4 maart 2019).

Vraag 1

Klopt het dat u tijdens uw recente gesprek met het Verbond van Verzekeraars heeft gesproken over toepassing van de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties?1

Vraag 2

Heeft u tijdens dat gesprek uw belofte uitgevoerd om over het problematische karakter van investeringen in wapenhandel te spreken? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 3

Heeft u tijdens dat gesprek nog andere onderdelen van toepassing op de Guiding Principles on Business and Human Rights ter sprake gebracht? Zo ja, kunt u melden welke onderwerpen het betrof? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Heeft u de indruk dat een strengere controle op de toepassing van de Guiding Principles aan te bevelen zou zijn? Zo ja, op welke onderwerpen denkt u dat te kunnen uitvoeren?

Vraag 5

Heeft u de indruk dat investeerders open staan voor strikter toepassing van de Guiding Principles on Business and Human Rights? Zo ja, zijn u beloften daarover gedaan en welke waren dat? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Tweet Pax 28 februari 2019. Gesprek tussen @SigridKaag en @verbond van Verzekeraars over verantwoord beleggen, vast ook over investeringen in wapenbedrijven, n.a.v. vragen van @sadetkarabulut. Benieuwd naar volgende stappen! #IMVO-convenant.

X Noot
2

Minister Kaag: «Ikzelf ben bereid om in gesprek te gaan met de verzekeraars in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights om met hen te spreken over hun committering en de kaders van hun beleid, zeker als het gaat om het thema «controversiële wapenhandel». Het is aan henzelf om te handelen conform de OESO-richtlijnen, maar ik ga dat gesprek aan.» Handelingen, 29 november 2018, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-30-8.html.


Gerelateerd

De investeringen van Nederlandse levensverzekeraars in wapenbedrijven die aan Saudi-Arabië leveren

De hoge prijs die huurders betalen voor de verkoop van sociale huurhuizen aan beleggers

Maatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggers

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

Het bericht 'Britse beleggers zitten niet te wachten op afschaffen dividendbelasting'

Het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl