Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijnHet bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03889

2019Z03889

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn. (Ingezonden 27 februari 2019)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Tarieven jeugd-ggz dekken de kosten niet'? 1)

2
Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat (gemeten in omzet) de helft van de jeugd-ggz instellingen al gemiddeld 3% verlies had geleden ten tijde van dit onderzoek?

3
Bent u het eens met de geponeerde stelling dat de financiële problematiek (tenminste gedeeltelijk) te wijten is aan niet-kostendekkende tarieven? Zo nee, wat denkt u dan dat de kwaaddoener is?

4
Welke stappen neemt u momenteel om de tariefvaststelling tussen gemeenten en zorgaanbieders te structureren en bevorderen? Hoe worden hierin de jeugd-ggz specifieke variabelen zoals het aantal jeugdigen en de duur van trajecten meegenomen?

5
Erkent u de serieuze noodzaak van het oplossen van de tariefvaststellingsproblematiek, rekening houdend met het feit dat vier op de tien jeugdzorgaanbieders momenteel in financieel zwaar weer verkeert? 2) Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete nieuwe stappen gaat u nemen om deze problematiek te adresseren?


1) https://www.skipr.nl/actueel/id37631-tarieven-jeugd-ggz-dekken-de-kosten-niet.html
2) https://www.bndestem.nl/breda/topman-juzt-weg-om-financiele-problemen~a551df2d/


Gerelateerd

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

Het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn

De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De tariefverhogingen van Rendac

Het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’

Het bericht ‘NZa draait patiëntenstop Parnassia terug’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

Crisismeldingen in de jeugd-ggz

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl