Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantjeHet bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantje

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03782

2019Z03782

Vragen van de leden Bergkamp en Groothuizen (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantje. (ingezonden 25 februari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantje? 1)

2

Deelt u de mening dat een uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege één wietplant disproportioneel?

3

Bent u bereid om met Aedes en andere woningbouwcorporaties in gesprek te gaan om te kijken of het mogelijk is om recreatieve hobbytelers of gebruikers van medicinale cannabis met een maximum van vijf wietplanten uit te zonderen van het ‘zero-tolerance beleid’?


1) https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/friese-gezinnen-op-straat-om-een-wietplantje.1187740.lynkx ?


Gerelateerd

Het bericht dat Friese gezinnen op straat zijn gezet om een wietplantje

Het onderwijs in het Fries

Het bericht ‘Provinsje tsjin foarnimmen minister Slob om Tresoar ôf te stjitten'

Het bericht ‘COC komt veel Friese scholen niet meer binnen’.

De open brief van hoogleraren Fries aan de minister en de publicatie van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) rapport: ‘Nederlands verdient meer’

Het bericht dat een bejaard Nieuwegeins stel dat al vanwege huisuitzetting uit het leven wilde stappen vrijdag opnieuw op straat staat

Het bericht dat ruim 200 gemeenten drugsgebruik op straat verbieden terwijl het van de wet mag

De zorggroep Aventura

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl