Tweedemonitor / Kamervraag / De impact van de luchtvaartplannen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het natuurbeleid.De impact van de luchtvaartplannen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het natuurbeleid.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03543

2019Z03543

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de impact van de luchtvaartplannen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op het natuurbeleid (ingezonden 21 februari 2019).

Vraag 1

Kent u de berichten «Gelderse natuurclubs: Opening Lelystad Airport funest voor Veluwse natuur» en «Minister van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er komen»? 1 2

Vraag 2

Erkent u dat de plannen voor luchtvaartgroei van de Minister van Infrastruc- tuur en Waterstaat gevolgen hebben voor uw natuurbeleid, onder andere vanwege de stikstofdepositie en het risico op vogelaanvaringen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zou u deze impact omschrijven?

Vraag 3

Heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat haar uitspraken over Schiphol en Lelystad Airport vooraf met u afgestemd? Zo ja, wat heeft u de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd? 3

Vraag 4

Erkent u dat de gevolgen van de opening van Lelystad Airport voor de Veluwse natuur nog onvoldoende zijn onderzocht? Zo nee, waaruit blijkt dat deze gevolgen voldoende onderzocht zouden zijn?

Vraag 5

Erkent u dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de natuur een slechte dienst bewijst door de opening van Lelystad Airport zo snel mogelijk door te drukken, terwijl de gevolgen voor de natuur nog niet voldoende onderzocht zijn? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.gelderlander.nl/binnenland/gelderse-natuurclubs-opening-lelystad-airport-funest- voor-veluwse-natuur~ab325cc5/

2 https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-lelystad-airport-gaat-er- komen~a7fcafc0/

3 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-van-nieuwenhuizen-je-kunt-niet-zeggen- dit-was-het-voor-eeuwig-voor-schiphol-~bc8cfe59/

Vraag 6

Erkent u dat een krimp van de luchtvaart gunstige effecten zal hebben op de natuurgebieden rond vliegvelden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Erkent u dat een krimp van de luchtvaart een nadrukkelijke optie is wanneer er daadwerkelijk rekening zou worden gehouden met het klimaat, de veiligheid en de leefomgeving van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom voorbarig is geweest met haar uitspraken over de groei van Schiphol en de opening van Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid om met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek te gaan over haar recente uitspraken en de impact van haar luchtvaartplan- nen op de natuur, inclusief een pleidooi voor gedegen onderzoek naar de effecten op de natuur van Lelystad Airport? Zo nee, waarom niet? 4

4 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-van-nieuwenhuizen-je-kunt-niet-zeggen- dit-was-het-voor-eeuwig-voor-schiphol-~bc8cfe59/


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De impact van de luchtvaartplannen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het natuurbeleid.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl