Tweedemonitor / Kamervraag / Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03217

2019Z03217

Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’ (ingezonden 19 februari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het representatieve onderzoek dat het EenVandaag opiniepanel heeft gedaan in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Nederlands Debat Instituut, waaruit blijkt dat 63 procent van de mbo-studenten vindt dat afgestudeerde mbo'ers een titel moeten krijgen als blijk van erkenning? 1)

2

Kunt u zich de door u gedane uitspraak voor de geest halen dat u het GroenLinksplan mbo-titulatuur van afgelopen oktober een “sympathieke gedachte” vond? 2)

3

Waarom heeft u op het representatieve EenVandaag-onderzoek - dat is opgezet in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Nederlands Debat Instituut en waaruit blijkt dat 63 procent van de mbo-studenten vindt dat afgestudeerde mbo'ers een titel moeten krijgen - afwijzend gereageerd met de volgende woorden: “in de gesprekken die wij met mbo-studenten voeren is ons meerdere keren verteld dat ze geen meerwaarde in een titel zien“?

4

Deelt u de mening dat uw afwijzing van de behoefte onder 63 procent van de mbo-studenten voor titulatuur tot grote teleurstelling kan leiden onder mbo-studenten, zoals ook presentator Gijs Rademaker uitlegde tijdens de TV- aflevering van EenVandaag op 14 februari 2019? Zo nee, waarom niet?

5

Heeft u de wens over titulatuur in het mbo aan méér of minder mensen voorgelegd dan de 1170 mbo-studenten die aan het onderzoek van het EenVandaag-opiniepanel meededen? Zo ja, wanneer heeft u dat gedaan?

6

Met welke- en hoeveel mbo-studenten heeft u precies gesproken na de publicatie van het EenVandaag-onderzoek en voor indiening van deze schriftelijke vragen om tot uw afwijzende reactie op dat EenVandaag-onderzoek te komen?

7

Erkent u naar aanleiding van het door EenVandaag, in samenwerking met onder andere JOB, opgezette onderzoek waaruit blijkt dat 63% van de mbo-studenten wel behoefte heeft aan titulatuur, dat er wel behoefte is aan titulatuur onder mbo-studenten? Zo nee, waarom niet?1) https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-mbo-studenten-willen-graag-een-titel/

2) https://nos.nl/artikel/2255434-minister-vindt-titel-voor-mbo-ers-sympathiek-idee.html

https://www.trouw.nl/samenleving/groenlinks-geef-afgestudeerde-mbo-er-een-titel~a4ee4465/


Gerelateerd

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

Maatregelen tegen het Coronavirus in mbo-instellingen

Het artikel ‘Ouders mbo-leerlingen hebben weinig vertrouwen in coronarooster vier uur naar school in de week is veel te weinig’

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl