Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

2019Z02801

Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’(ingezonden 13 februari 2019)

1

Maakte de Rubens krijttekening of één van de andere kunstwerken in eigendom van prinses Christina die afgelopen januari door Sotheby’s geveild zijn ooit deel uit van één van de Oranje stichtingen? 1) Zo ja, welke kunstwerken waren dat en wanneer en op welke wijze zijn deze omgezet van stichting-eigendom naar het privébezit van prinses Christina?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/24/oranjes-verkochten-in-stilte-kunst-aan-rijk-a3651692

Indiener(s)