Tweedemonitor / Kamervraag / De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02372

2019Z02372

Vragen van de leden Van der Graaf, Dik-Faber (beiden ChristenUnie) en Remco Dijkstra (VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Medische Zorg over de doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. (ingezonden 7 februari 2019)

1

Ontvangt u ook zoveel klachten over de doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) van mensen die hun rijbewijs willen verlengen als zij ook een gezondheidsverklaring moeten overleggen? Herkent u de klachten over de gebrekkige communicatie met het CBR?

2

Wat vindt u ervan dat mensen zo lang moeten wachten op de verlenging van hun rijbewijs en daardoor soms zelfs hun baan verliezen, bijvoorbeeld omdat zij voor de uitoefening van hun werk gebruik maken van een bedrijfsauto?

3

Herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen van 5 april 2018 van het lid Remco Dijkstra (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 171801681)? Herinnert u zich het antwoord op vraag vier, waarin u stelt dat het CBR binnen vier weken moet reageren, uitzonderingen daargelaten? Bedoelt u met ‘reageren’ dat mensen binnen vier weken moeten kunnen beschikken over een geldig rijbewijs?

4

Hoe verhoudt uw toezegging in antwoord vier zich tot het volgende bericht op de website van het CBR; “Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw rijgeschiktheid soms helaas langer dan vier maanden duren. We adviseren u daarom zo snel mogelijk de Gezondheidsverklaring op te sturen. Zeker als u verwacht dat u nog naar één of meer medisch specialisten moet”?

5

Vindt u nog steeds dat vier weken een reële termijn is voor het beoordelen van een verzoek tot vernieuwing van het rijbewijs? Kunt u aangeven hoeveel procent van de verzoeken tot vernieuwing van het rijbewijs binnen vier weken wordt beoordeeld?

6

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de communicatie en doorlooptijden bij het CBR op orde zijn? Welke termijn heeft u daarbij voor ogen? Bent u bereid om te onderzoeken hoe mensen via MijnOverheid.nl niet eenmalig, maar meerdere keren kunnen worden geattendeerd op de noodzaak om hun rijbewijs te verlengen?

7

Bent u bereid om te bekijken hoe de verlengingsprocedure efficiënter kan verlopen door mensen bij de attendering reeds aan te geven welke informatie het CBR allemaal nodig heeft om een verklaring van geschiktheid af te geven, waardoor mensen na het invullen van een gezondheidsverklaring zo min mogelijk worden verrast door aanvullende eisen?

8

Wat gaat u doen voor mensen die nu de dupe worden van de werkwijze van het CBR en dreigen hun baan te verliezen?

9

Bent u bekend met het bericht "Rijbewijs ingetrokken na eerlijk melden depressie: 'Dit is niet in de haak'"? 1)

10

Wat is uw reactie op dit bericht? Wat vindt u ervan dat het CBR een rijbewijs ongeldig verklaart na een beoordeling van een medisch specialist dat een aandoening uit het verleden geen invloed heeft op de rijgeschiktheid?

1) RTLnieuws, 30 januari 2019, Rijbewijs ingetrokken na eerlijk melden depressie: 'Dit is niet in de haak' ( https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4593016/cbr-rijbewijs-depressie-ongeldig-ingetrokken-aafke-romeijn )


Gerelateerd

De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Het bericht ‘Directeur probleemkind Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stopt ermee’

De grote problemen bij het CBR

De artikelen 'CBR neemt weer motorexamens af' en 'CBR moet 600.000 examens inhalen'

De coulanceregeling Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

De chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Niet meer kunnen blussen door een vrijwillige brandweerman vanwege extreme wachttijden Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR)

Het bericht ‘CBR haat zieke mensen en Marije krijgt een boete’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl