Tweedemonitor / Kamervraag / Ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)Ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01949

2019Z01949

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). (ingezonden 4 februari 2019)

1

Welke vormen van re-integratie zijn beschikbaar voor mensen met een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 80-99 of een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)-uitkering?

2

Wordt bij het bieden van re-integratie onderscheid gemaakt tussen mensen die ongeneeslijk ziek zijn en mensen die uitzicht hebben op herstel?

3

Wordt bij het bieden van re-integratie onderscheid gemaakt tussen mensen met restverdiencapaciteit en zonder restverdiencapaciteit? Op welke manier hangt dat samen met ongeneeslijk ziek zijn?

4

Deelt u de mening dat als iemand graag wil werken, ook als diegene ongeneeslijk ziek is, het wenselijk is om dat te ondersteunen?

5

Denkt u dat het wenselijk zou kunnen zijn om in de inkomensverrekening rekening te houden met of de uitkeringsgerechtigde zicht heeft op herstel?

6

Deelt u de mening dat juist het mogelijk maken van arbeidsparticipatie van bijvoorbeeld kankerpatiƫnten ook negatieve beelden bij werkgevers weg kan nemen?


Gerelateerd

Ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Angstcultuur en doorgeslagen flexwerk bij de gemeente Rotterdam

Een lagere WIA uitkering door dagloonbesluit

De inkomensongelijkheid die door statistische keuzes kleiner lijkt dan hij is

Stijgende instroom arbeidsongeschiktheidsuitkering

De gevolgen van het Coronavirus

Het bericht dat een niet-bewezen effectieve therapie bij ADHD wel door zorgverzekeraars vergoed wordt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl