Het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken

2019Z01736

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Sneller (D66) aan de minister-president over het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken (ingezonden 31 januari 2019)

1

Kent u het bericht “También la reina Máxima de Holanda evade el pago de impuestos en la Argentina »1) en het bericht “Politiek wil opheldering over Argentijnse berichten rond belastingontduiking Máxima´2)

2

Is het waar dat koningin Maxima, door in Argentinië niet de juiste waarde van bezittingen in onroerend goed op te geven, daar minder belasting heeft betaald dan zij had moeten doen? Zo ja, wat is uw mening daarover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

3

Deelt u de mening dat leden van het koninklijk huis een voorbeeldfunctie hebben? Zo ja, acht u in dit geval dat het desbetreffende lid een verkeerd voorbeeld heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.elcohetealaluna.com/evasion-real/

2) https://www.ad.nl/buitenland/politiek-wil-opheldering-over-argentijnse-berichten-rond-belastingontduiking-maxima~a0b20184/

Indiener(s)
Tweedemonitor