De berichten dat prijsvechter Level vanaf Schiphol gaat vliegen vanaf komende zomer en het bericht dat RyanAir stunt met prijzen van 5 euro naar Londen

2019Z00323

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat prijsvechter Level vanaf Schiphol gaat vliegen vanaf komende zomer en het bericht dat RyanAir stunt met prijzen van €5 naar Londen (ingezonden 14 januari 2019)

1
Bent u op de hoogte van het plan van prijsvechter Level om vanaf deze zomer vanaf Schiphol te gaan vliegen naar diverse Europese bestemmingen? 1)

2
Worden hiervoor de laatste vrije slots op Schiphol gebruikt of alleen slots die nu aan een dochtermaatschappij zijn toebedeeld?

3
Op welke manier dragen deze vluchten bij aan de mainportfunctie van Schiphol?

4
Is het selectiviteitsbeginsel van toepassing als maatschappijen en dochters van dezelfde koepel onderling slots ruilen of aan elkaar afstaan?

5
Klopt het dat de slotcoördinator geen manieren heeft om dergelijke vluchten te weren, of om vluchten die meer bijdragen aan de mainportfunctie te prioriteren?

6
Bent u van mening dat de overheid de instrumenten zou moeten hebben om te kunnen prioriteren op schonere en stillere vliegtuigen, en bestemmingen die bijdragen aan de netwerkfunctie van Schiphol? Zo ja, welke concrete stappen gaat u zetten om dit te bereiken?

7
Zijn vluchten voor €5 naar Londen vanaf Eindhoven Airport onderdeel van het Nederlands luchtvaartbeleid? 2)

8
Deelt u de mening dat de schaarse ruimte op onze luchthavens en de nog schaarsere milieuruimte zorgvuldig moeten worden ingevuld, en dat vluchten naar Londen voor €5 hier geen onderdeel van zouden moeten zijn? Zo ja, welke instrumenten heeft u om dergelijke vluchten te voorkomen?

1) Up in the Sky, 9 januari 2019 ( https://www.upinthesky.nl/2019/01/09/prijsvechter-level-opent-basis-op-schiphol/ ) en website De Telegraaf, 10 januari 2019 ( https://www.telegraaf.nl/financieel/3007404/iag-prijsvechter-level-wil-basis-op-schiphol )

2) Luchtvaartnieuws, 4 januari 2019 ( https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/ryanair-verkoopt-vliegtickets-eindhoven-londen-voor-5-euro )

Indiener(s)Tweedemonitor