Tweedemonitor / Kamervraag / Het tandartsentekort in LimburgHet tandartsentekort in Limburg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00118

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het tandartsentekort in Limburg (ingezonden 8 januari 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Een op tien Limburgers heeft straks geen tandarts»?1

Vraag 2

Hoelang bent u al op de hoogte van dit dreigende tekort in Limburg?

Vraag 3

Welke regionale omstandigheden en factoren maken dat in Limburg dit probleem speelt?

Vraag 4

Hoe is het gesteld met de beschikbaarheid van tandzorg in andere regio’s?

Vraag 5

Deelt u de mening dat bij eerder ingrijpen in het capaciteitsprobleem bij tandartsen een dergelijke situatie voorkomen had kunnen worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de taakherschikking niet voldoende oplossing biedt om dergelijke problemen op te lossen en dat er meer nodig is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Wat gaat u doen om wachtlijsten te beperken?

Vraag 8

Hoe staat het met onderzoek van het Capaciteitsorgaan en wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten?


Indiener

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


descriptionAccess ( 6779 )

Publicatiedatum
8 januari 2019Gerelateerd

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘Tandartsentekort dreigt door wegblijven buitenlandse tandartsen’

Het tandartsentekort in Limburg

Dubbele petten van Verhagen

Het bericht ‘Limburg vreest verlies duizenden banen door luchtvrachttaks’

Het bericht de in Limburg scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl