Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00068

2019Z00068

Vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Oosten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM' (ingezonden 7 januari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'? 1)

2

Wat vindt u van het feit dat vonnissen van rechters onvoldoende overeenkomen met de richtlijn van het Openbaar Ministerie (OM) waarin staat dat mensen die zich tegen politie, brandweer of anderen met een publieke taak keren, zoals afgelopen jaarwisseling meerdere keren gebeurde, een strafverzwaring van 200 procent kunnen verwachten? Hoe verklaart u de discrepantie tussen de vonnissen en de strafverzwaringsnorm?

3

Deelt u de mening dat het bijzonder ongemakkelijk is dat de wettelijke mogelijkheden teneinde het aanpakken van geweldplegers tegen hulpverleners onvoldoende worden benut, aangezien uit vonnissen blijkt dat strafverhogingen tussen de 30% en 100% uitkomen in plaats van de bedoelde 200%? Welke strafmatingsgronden worden regelmatig aangevoerd? Bent u bereid dit zonodig nader te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u inzicht verschaffen in het aantal keren (2017/2018) dat de rechterlijke macht daders met 200%, zwaarder heeft bestraft aangezien zij geweld hebben gebruikt tegen personen met een publieke taak? Zo nee, waarom niet?

5

Kunt u inzicht verschaffen in het aantal keren (2017/2018) dat door het OM gebruik is gemaakt van het (super)snelrecht aangezien zij geweld hebben gebruikt tegen personen met een publieke taak? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de redenen niet voor supersnelrecht te kiezen? Welke maatregelen kunnen worden getroffen teneinde het supersnelrecht meer gangbaar te maken?

6

Deelt u de mening dat er gekeken moet worden naar extra maatregelen teneinde geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling te voorkomen? Zo ja, wat vindt u van een meldplicht bij de volgende jaarwisseling voor personen die zich tijdens deze jaarwisseling strafbaar hebben gemaakt aan geweld tegen een persoon met een publieke taak?

7

Welke wettelijke wijzigingen dienen te worden genomen teneinde de meldplicht bij de jaarwisseling vanaf 18:00 uur 31 december tot 02:00 uur 1 januari mogelijk te maken?

8

Bent u bereid tezamen met politie, brandweer en ambulancezorg te bezien welke verdere maatregelen genomen kunnen worden teneinde geweld tegen personen met een publieke functie terug te dringen? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.trouw.nl/samenleving/fikse-straffen-bij-geweld-tegen-hulpverleners-rechters-blijken-milder-dan-om~a6e73dfc/


Gerelateerd

Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'

Het artikel ‘Hogere straffen voor geweld, lagere straffen voor drugs’

Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Het bericht 'Jeugdzorg wil actie tegen agressie: 'Je bent gewaarschuwd, ik maak je kapot’

Het bericht 'Rechters te makkelijk gewraakt’

Opgelegde straffen

Het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl