Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Bosman, Van Helvert, Diks, Kerstens, Voordewind, Belhaj, Stoffer, Van Haga, Karabulut, Rudmer Heerema, Van den Hul, Rog, Kwint, Bisschop, Bruins, Beertema, Van Meenen, Krol, Wassenberg en Van Kooten-Arissen over een 'familyAntwoord op vragen van de leden Bosman, Van Helvert, Diks, Kerstens, Voordewind, Belhaj, Stoffer, Van Haga, Karabulut, Rudmer Heerema, Van den Hul, Rog, Kwint, Bisschop, Bruins, Beertema, Van Meenen, Krol, Wassenberg en Van Kooten-Arissen over een 'family

Keywords:
Zaaknummer: 2019D52376

Hierbij zend ik u mede namens de staatsecretaris van Defensie het antwoord op de vragen van de leden Bosman (VVD), Van Helvert (CDA), Diks (GroenLinks), Kerstens (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Belhaj (D66), Stoffer (SGP), Van Haga (Van Haga), Karabulut (SP), Rudmer Heerema (VVD), Van den Hul (PvdA), Rog (CDA), Kwint (SP), Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Beertema (PVV), Van Meenen (D66), Krol (50PLUS), Wassenberg (PvdD) en Van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen) van uw Kamer inzake een ‘family day’.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovengehaalde brief met kenmerk 2019Z22871.

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

2019Z22871

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Bosman (VVD),
Van Helvert (CDA), Diks (GroenLinks), Kerstens (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Belhaj (D66), Stoffer (SGP), Van Haga (Van Haga), Karabulut (SP), Rudmer Heerema (VVD), Van den Hul (PvdA), Rog (CDA), Kwint (SP), Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Beertema (PVV), Van Meenen (D66), Krol (50PLUS), Wassenberg (PvdD) en Van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen) over een 'family day’ (ingezonden d.d. 21 november 2019).

1

Bent u bekend met het fenomeen van 'family day' zoals gebruikelijk bij terugkeer van Amerikaanse troepen die op uitzending/missie/deployement zijn geweest?

Antwoord 1.

Ja.

2
Bent u bereid om een dergelijke mogelijkheid om kinderen van wie de vader of moeder op militaire uitzending/missie/deployement is geweest gelijk na terugkomst een dag vrij te geven van school, ook in Nederland mogelijk te maken?

3
Op welke termijn kunt u dat invoeren?

4
Kunt u de Kamer op de hoogte houden van de voortgang?

Antwoorden 2 tot en met 4
Ik begrijp het verzoek van de leden van uw Kamer. Op grond van de artikelen 11, onderdeel g , en 14 van de Leerplichtwet 1969 kan het hoofd van de school of instelling verlof verlenen aan leerlingen voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht op grond van ‘andere gewichtige omstandigheden’. De terugkomst van een ouder van een militaire missie valt hier mijn inziens onder, omdat dit een bijzondere aangelegenheid is.

Omdat ik het een begrijpelijk verzoek vind, zal ik aan alle scholen een brief sturen waarin ik erop zal wijzen dat de genoemde situatie onder deze bestaande mogelijkheid valt waarvoor een bijzondere vorm van verlof is toegestaan. De terugkomst van een vader of moeder is een heugelijk gebeurtenis waar kinderen bij moeten kunnen zijn.


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl