Tweedemonitor / Kamervraag / Nader antwoord op vragen van het lid Moorlag over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissersNader antwoord op vragen van het lid Moorlag over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

Keywords:
Zaaknummer: 2019D51850

AH 1080

2019Z18901

Nader antwoord van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 16 december 2019)

Bij brief van 10 december jl. (Kamerstuk 29 675, nr. 193) heb ik de schriftelijke vragen van het lid Moorlag (PvdA) van 4 oktober 2019 over de handhaving van wet- en regelgeving, onder ander met betrekking tot kustvissers beantwoord. De beantwoording van vraag 7 bevat een omissie. Deze wordt als volgt rechtgezet.

De volgende passage komt te vervallen: “Uit het EU-rapport blijkt echter dat er de laatste tijd steeds meer vissersvaartuigen op de Noordzee overschakelen op elektrisch aangedreven motoren. Volgens het rapport is manipulatie van het motorvermogen van vissersvaartuigen, met deze elektrisch aangedreven motoren, op de Noordzee veel frequenter en beter verborgen.”

Hiervoor in de plaats komt de passage: “Uit het EU-rapport blijkt dat de laatste tijd steeds meer vissersvaartuigen op de Noordzee zijn uitgerust met dieselmotoren die elektronisch worden afgesteld en aangestuurd middels een digitaal motormanagementsysteem. Volgens het rapport is manipulatie van het motorvermogen van vissersvaartuigen met dergelijke motoren op de Noordzee veel frequenter en beter verborgen.”


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

William Moorlag (PvdA)


descriptionAccess ( 12661 )

Publicatiedatum
16 December 2019Gerelateerd

Handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’

Het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht.

Het bericht ‘Kleine visser zit klem’

Preventieve handhaving in het bestuursrecht

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht ‘Geen boetes voor verstoren natuur in de Waddenzee’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl