Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoorden op vragen van het lid Amhaouch over cargovluchten tussen Maastricht en Luik van 9 minutenAntwoorden op vragen van het lid Amhaouch over cargovluchten tussen Maastricht en Luik van 9 minuten

Keywords:
Zaaknummer: 2019D49329

Geachte voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Amhaouch (CDA), Paternotte (D66) en Bruins (ChristenUnie) op 7 november 2019 over de vluchten die Qatar Airways tussen Maastricht en Luik heeft uitgevoerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


2019Z21419

(ingezonden 7 november 2019)

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over cargovluchten tussen Maastricht en Luik van 9 minuten

1. Kent u het bericht ‘Is dit bizarste vlucht? Qatar Airways voert cargovluchten uit tussen Maastricht en Luik: 9 minuten vliegen’? 1)

Ja

2. Klopt het dat luchtvaartmaatschappij Qatar Airways sinds kort cargovluchten uitvoert tussen Maastricht en Luik, een vlucht van 9 minuten over 38 km? Zo ja, hoe vaak is dit voorgekomen en wat is hier de reden van?

Qatar Airways voert regelmatig vrachtvluchten op charterbasis uit vanuit Doha naar Maastricht. In de periode september – november heeft Qatar Airways chartervluchten op de route Doha – Maastricht gekoppeld aan de bestemmingen Luik – Mexico City. Qatar Airways geeft aan dat het drie zogeheten herpositioneringsvluchten betrof, waarbij met een leeg toestel naar een andere luchthaven wordt gevlogen om vracht te laden voor een volgende bestemming.

Qatar Airways heeft aangegeven bij voorkeur rechtstreeks met een vol toestel vanaf Maastricht naar Mexico City door te vliegen. Vanwege de baanlengte op Maastricht is dat echter niet mogelijk en zou het toestel slechts deels gevuld door naar Mexico City kunnen vliegen. Daarom heeft Qatar Airways ervoor gekozen om de vlucht te herpositioneren en daarbij gekeken naar lading op andere luchthavens binnen het netwerk van Qatar Airways in Europa, in dit geval Luik.

3. Hoe kijkt u aan tegen deze situatie van zeer korte cargovluchten?

4. Hoe kijkt u ertegen aan dat blijkbaar een persoonlijke reden de aanleiding is dat de vracht in Maastricht wordt afgeleverd, terwijl de startbaan in Maastricht niet lang genoeg is om het vliegtuig meteen daarna naar Mexico te laten doorvliegen?

5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de betrokken partijen over de onwenselijkheid van deze situatie? Zo ja, op welke termijn?

Antwoord op vragen 3, 4 en 5

Vanuit het oogpunt van milieu vind ik zeer korte cargovluchten niet wenselijk wanneer er goede alternatieven voorhanden zijn. Een instrumentarium voor een verbod op dergelijke vluchten ontbreekt echter.

Daarbij worden deze vrachtvluchten op charterbasis uitgevoerd in opdracht van particuliere bedrijven en/of vrachtbrokers. Zij bepalen de keuze voor de bestemmingen. Volgens Qatar Airways heeft de opdrachtgever in dit geval voor de luchthaven Maastricht gekozen. Hier ligt een commerciële afweging aan ten grondslag.

Qatar Airways heeft inmiddels aan mijn ministerie bevestigd voortaan af te zien van dergelijke ultrakorte vluchten en zal geen vluchten meer uitvoeren tussen Maastricht en Luik.

6. Kunt u aangeven of dit soort korte vluchten vaker voorkomt? Zo ja, om welke vluchten gaat het?

Het is mij bekend dat luchtvaartmaatschappijen vaker herpositioneringsvluchten uitvoeren waarbij een toestel leeg naar een andere luchthaven vliegt om vervolgens vracht en/of passagiers op te nemen voor een volgende bestemming.

1) Website Het Laatste Nieuws, 6 november 2019 (https://www.hln.be/geld/economie/is-dit-bizarste-vlucht-qatar-airways-voert-cargovluchten-uit-tussen-maastricht-en-luik-9-minuten-vliegen~aa1dcea3/)

Antwoord op

Cargovluchten tussen Maastricht en Luik van 9 minuten (7 November 2019)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Mustafa Amhaouch (CDA)


descriptionAccess ( 12401 )

Publicatiedatum
2 December 2019Gerelateerd

Cargovluchten tussen Maastricht en Luik van 9 minuten

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na de kerstvakantie’

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bericht dat nachtvluchten op Maastricht Aachen Airport niet worden uitgesloten.

Het bericht ‘Qatar Airways operates 9-minute flights between Maastricht and Liège’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl