Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat Laurens Wonen in opspraak isAntwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is

Keywords:
Zaaknummer: 2019D45030

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vervolgvragen die zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD) (zoals ingezonden op 24 juni 2019 met kenmerk 2019Z13097) over het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is.

De minister voor Milieu en Wonen,
drs. S. van Veldhoven


2019Z13097

Vraag 1)

Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen (ingezonden 16 mei 2019) over het bericht ‘Laurens Wonen in opspraak’?[1], [2]

Antwoord 1)

Ik ken die antwoorden.

Vraag 2)

Welke inspanningen heeft Laurens Wonen verricht om eventuele geleden schade te verhalen op de voormalige RvC-voorzitter? Wat zijn de resultaten van deze inspanningen? Welke inspanningen gaat Laurens Wonen nog verrichten als de resultaten niet voldoende zijn? Bent u bereid de Kamer hier blijvend over te informeren?

Antwoord 2

Het is in eerste instantie aan het bestuur van Laurens Wonen zelf om een besluit te nemen over het verhalen van schade. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er vanuit haar rol onder meer op toe dat maatschappelijk bestemd vermogen niet weglekt. In de antwoorden van 21 juni 2019 op eerdere vragen van het lid Koerhuis staat aangegeven dat de Aw met Laurens Wonen in gesprek is over deze casus.

De Aw zal in de komende reguliere individuele oordeelsbrief ingaan op hetgeen bij Laurens Wonen heeft gespeeld. Individuele oordeelsbrieven worden door de Aw op haar site gepubliceerd en zijn openbaar raadpleegbaar.

Vraag 3

Hoe rijmt u het gegeven dat door de Autoriteit woningcorporaties verstrekte informatie over Laurens Wonen na nadere beoordeling niet correct bleek met uw uitspraak tijdens het debat over Humanitas wonen (5 april 2018) dat de Autoriteit woningcorporaties personele unies nauw monitort?

Antwoord 3

De wet staat zogenaamde ‘dubbele personele unies’ niet toe, dat wil zeggen: wanneer er een personele unie is met een maatschappelijke instelling op het niveau van het bestuur, dan mag dat niet ook op het niveau van de raad van commissarissen het geval zijn. In het debat van 5 april 2018 over Humanitas wonen heeft minister Ollongren aangegeven dat de Aw eerder gerealiseerde personele unies nauw monitort. Het behoort tot de taken van de Aw om goed toezicht te houden op het verbod op (dubbele) personele unies. In het geval van Laurens Wonen bestond helaas ten tijde van het debat, tegen de regels in, wel een dubbele personele unie. De Aw had dit eerder moeten constateren en ik heb Aw hierop aangesproken. Aw heeft de interne procedures inmiddels verder aangescherpt om herhaling te voorkomen.

Vraag 4

Bent u bereid om een overzicht van alle personele unies, inclusief een beschrijving en een inschatting van de risico’s van de personele unies naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

De Aw heeft mij laten weten dat zij naar aanleiding van deze casus voor het einde van het jaar een beeld zal geven inzake personele unies. Uiteraard zal de Aw optreden als er niet-toegestane personele unies worden aangetroffen.

Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Aw.

Vraag 5

Bent u bekend met het bericht 'Minister verspreidt onjuiste info over Laurens Wonen'? [3] Klopt het dat de Autoriteit woningcorporaties op 30 april j.l. - twee dagen voor ondertekening van de Oordeelsbrief 2018 - op de hoogte is gesteld van de niet correcte verstrekte informatie met betrekking tot de RvC-voorzitter. Waarom paste u dat niet aan in de Oordeelsbrief 2018, die u op 2 mei j.l. ondertekende?

Antwoord 5

De Aw geeft aan dat het 30 april jl. is geïnformeerd door Laurens Wonen over de situatie rondom de voormalige voorzitter. Deze informatie is helaas niet in de individuele oordeelsbrief van 2 mei jl. opgenomen. De oordeelsbrief van 2 mei jl. is tijdens het proces van ondertekening niet meer aangepast aan de actuele situatie; dit had wel moeten gebeuren. Het is onjuist dat deze informatie een verkeerd beeld geeft ten aanzien van de actuele situatie bij een corporatie. De Aw heeft mij laten weten dat er maatregelen zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen.[1] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3109

Antwoord op

Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is (24 Juni 2019)
Reactietijd: 137 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

Daniel Koerhuis (VVD)


descriptionAccess ( 12034 )

Publicatiedatum
8 November 2019Gerelateerd

Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is

Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is

Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is

Het bericht 'Kinderdagverblijf Montessori Bilthoven op slot: onveilig, vies en ongezond'

Het bericht 'Uber opnieuw in opspraak: 'Het is wachten op de volgende dode''

Het bericht dat Oxfam weer in opspraak is geraakt en bonussen zou hebben uitgekeerd aan personeel verantwoordelijk voor de hulpoperatie in Haïti

Het bericht dat het bedrijf van familie van een in opspraak geraakte OM-topman

Het bericht dat door OostNL gesteunde Chinese spookbedrijven verdacht worden van uitbuiting van illegale werknemers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl