Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Jong, Tony van Dijck en Wilders over het bericht 'Korten kan niet wachten'Antwoord op vragen van de leden De Jong, Tony van Dijck en Wilders over het bericht 'Korten kan niet wachten'

Keywords:
Zaaknummer: 2019D39353

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Jong, Tony van Dijck en Wilders (PVV) over het bericht ‘Korten kan niet wachten.’

de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees


2019Z17799

(ingezonden 24 september 2019)

Vragen van de leden De Jong, Tony van Dijck en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Korten kan niet wachten'

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht 'Korten kan niet wachten'?1)

Antwoord 1

Ja, ik ben bekend met dat bericht.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het niet valt uit te leggen dat, terwijl pensioenfondsen te maken hebben met een buffer van 1500 miljard euro, De Nederlandsche Bank (DNB) oproept om pensioenen voor miljoenen Nederlanders te korten?

Antwoord 2

Nee deze mening deel ik niet. Tegenover het vermogen van de pensioenfondsen staan ook verplichtingen en voor een aantal pensioenfondsen is dat vermogen niet toereikend om de verplichtingen te dekken.

Vraag 3

Deelt u de mening dat de toezichthouder moet stoppen met het zaaien van pensioenpaniek, tevens moet stoppen met het doen van uitspraken waaruit de voorkeur voor het korten van pensioenen klinkt en stoppen zich neer te leggen bij het gevoerde beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) waar miljoenen Nederlandse pensioendeelnemers de dupe van zijn?

Vraag 4

Bent u met ons van mening dat Klaas Knot met zijn wens om pensioenkortingen voor miljoenen Nederlanders door te voeren en zijn slaafse houding ten opzichte van de ECB duidelijk maakt dat hij niet geschikt is als president van DNB waar hij de belangen van Nederlanders zou moeten behartigen in plaats van zijn Europese vriendjes zoals hij nu doet? Wat gaat u eraan doen om deze meneer uit functie te zetten?

Antwoord 3 en 4

Deze meningen deel ik niet. Van De Nederlandse Bank mag worden verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het economisch beleid, zowel op nationaal als internationaal niveau. Onafhankelijkheid van De Nederlandse Bank is daarbij essentieel.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het korten op pensioenen absoluut niet aan de orde zou moeten zijn? Zo ja, wanneer zorgt u er dan eindelijk eens voor dat de dreigende kortingen per direct van tafel gaan?

Antwoord 5

Deze mening deel ik niet. Ik begrijp heel goed dat de verlaging van pensioen een ontzettend nare boodschap is. Toch is het in bepaalde gevallen onvermijdelijk om de huidige pensioenaanspraken en –rechten te verlagen om te zorgen dat ook toekomstige pensioenen betaald zullen worden. Voortvloeiend uit het pensioenakkoord van 5 juni 2019 ben ik wel voornemens om een ministeriële regeling uit te werken die de zogenoemde MVEV-korting kan verzachten door pensioenfondsen langer te tijd te geven om aan het MVEV-vereiste te voldoen. Tevens ben ik in overleg met de sector over de actuele financiële situatie van de fondsen.

1) https://www.telegraaf.nl/financieel/176983684/pensioenpijn-niet-op-lange-baan-schuiven

Antwoord op

Het bericht 'Korten kan niet wachten' (24 September 2019)
Reactietijd: 10 dagen

Indiener

Wouter Koolmees (D66)


Gericht

Geert Wilders (PVV)

Tony van Dijck (PVV)

Léon de Jong (PVV)


Access ( 11455 )

Publicatiedatum
4 Oktober 2019
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl