Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van een PrinsjesdagplanAntwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan

Keywords:
Zaaknummer: 2019D35390

Hierbij bied ik u antwoorden aan op de vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister-president over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag d.d. 5 september 2019, kenmerk 2019Z16531 en d.d. 5 september 2019, kenmerk 2019Z16532.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
Mark Rutte


2019Z16532

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister-president over het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan

1 Bent u bereid het Prinsjesdagplan over het woonbeleid niet alleen naar de krant, maar ook naar de Kamer te sturen? 1)

2 Bent u bereid dit plan vóór vrijdag 6 september a.s. naar de Kamer te sturen?

1)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-trekt-miljarden-uit-om-wooncrisis-te- beteugelen~b2842ec8/

Antwoord op vragen 1 en 2

Ten aanzien van deze vragen kan ik niet anders dan in dezelfde lijn antwoorden als ik deed op de vragen met de kenmerken 2019Z15914, 2019Z16002 en 2019Z16156. Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatievoorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.

De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het besproken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

Antwoord op

Het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan (5 September 2019)
Reactietijd: 7 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Ronald van Raak (SP)


descriptionAccess ( 11025 )

Publicatiedatum
12 September 2019Gerelateerd

Het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan

Het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’

Het artikel ‘35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke’

De onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire

Het lekken van gif door de NAM in Farmsum

Het bericht 'Het is politie-eigen'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl