Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van de plannen voor Prinsjesdag (tweede set vragen)Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van de plannen voor Prinsjesdag (tweede set vragen)

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33559

3751
 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het opnieuw

lekken van plannen voor Prinsjesdag (ingezonden 26 augustus 2019). Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen

2 september 2019).

Vraag 1, 2, 3
Wilt u de uitwerking van de plannen voor verlaging van de lasten, de verlaging van de winstbelasting en voor investeringen in de woningbouw naar de Kamer sturen, zodat de Tweede Kamer haar controlerende werk kan doen en de bevolking niet alleen via lekken eenzijdig of foutief wordt geïnformeerd?1
Kloppen de in dit lek genoemde bedragen?
Kunt u deze vragen beantwoorden voor vrijdag 30 augustus 12.00 uur?

Antwoord 1, 2, 3
Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatie- voorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.
Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het bespro- ken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

ah-tk-20182019-3751 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2019

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1221937106/extra-plus-voor-middeninkomens

Antwoord op

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag (30 Augustus 2019)
Reactietijd: 3 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Ronald van Raak (SP)


descriptionAccess ( 10759 )

Publicatiedatum
2 September 2019Gerelateerd

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag.

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’

Het artikel ‘35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke’

De onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl